luni, 15 iulie 2013

De ce a fost retrasă licenţa Top 1 Tv, care solicitase schimbarea denumirii în OTV

Pe 14 iunie 2013, societatea Videomedia Plus SRL a depus la CNA un dosar în care a solicitat modificarea denumirii Top 1 în OTV, modificarea grilei televiziunii şi modificarea amplasamentului sursei de program. În acelaşi dosar, Videomedia Plus SRL a informat CNA cu privire la modificarea acţionariatului şi la numirea lui Dan Diaconescu în funcţia de director general al societăţii.

CNA a decis efectuarea, începând din martie 2013, a unui control la acest post.

Ulterior, pe 20 iunie 2013 prin decizia nr.321, CNA a retras licenţa audiovizuală pentru televiziunea Top 1 a societăţii Videomedia Plus SRL.

Retragerea licentei Top 1 Tv a fost contestata la CNA, solicitarea fiind analizată în şedinţa de joi, 4 iulie 2013, CNA lund decizia nr. 382 de respingere a contestatiei.

Vă cităm in cele ce urmeaza decizia de respingere a contestatiei formulate de S.C. VIDEOMEDIA PLUS SRL Bucureşti, asa cum a fost prezentată oficial de către CNA.

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 04 iulie 2013, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat contestaţia înregistrată la C.N.A. sub nr. 7227/25.06.2013, prin care S.C. VIDEOMEDIA PLUS SRL a solicitat Consiliului reanalizarea oportunităţii şi legalităţii Deciziei nr. 321/20.06.2013 privind retragerea licenţei audiovizuale nr. S-TV 209/12.02.2008, cu modificările ulterioare, acordate acestei societăţi pentru serviciul de programe TOP 1 din Bucureşti.

Cu privire la motivaţia prezentată de societate atât prin Contestaţia depusă la CNA, cât şi susţinută verbal în şedinţa publică din 04 iulie 2013, membrii Consiliului au apreciat că aceasta nu se susţine, pentru următoarele argumente:

La data de 14.06.2013, petenta a formulat o cerere prin care a solicitat CNA:

modificarea denumirii serviciului de programe din TOP 1 în OTV;
modificarea grilei şi a serviciului de programe;
modificarea amplasamentului sursei de program.
În cererea depusă, societatea a menţionat că a modificat structura acţionariatului, fără însă a fi făcută vreo dovadă că anterior modificării ar fi solicitat acordul Consiliului.

Sub acest aspect, potrivit prevederilor art. 17 din Decizia 488/2010 (în vigoare la momentul modificării acţionariatului) radiodifuzorii au obligaţia să notifice Consiliului Naţional al Audiovizualului orice modificare apărută în datele cuprinse în licenţa audiovizuală, excepţie făcând datele precizate la art. 54 alin. (1) lit. b) şi e) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pentru modificarea cărora trebuia solicitat acordul Consiliului Naţional al Audiovizualului cu cel puţin 30 de zile înainte.

Din documentaţia analizată, a rezultat că petenta nu a solicitat acordul Consiliului înainte de modificarea structurii acţionariatului, aşa cum prevede norma invocată, ci a efectuat modificările pe care a înţeles să le aducă la cunoştinţa Consiliului doar în momentul în care i-a solicitat modificarea licenţei audiovizuale.

Referitor la argumentul potrivit căruia emisiunile se pot realiza/înregistra şi în alte locaţii, acesta nu are relevanţă raportat la situaţia de fapt, având în vedere că din studioul autorizat trebuie transmise emisiunile, iar din raportul de inspecţie întocmit de reprezentanţii CNA rezultă că nu s-a putut face dovada că ceea ce rula pe calculator se transmitea si prin satelit. Eventualele modificări ale amplasamentului sursei de program trebuiau aprobate de Consiliu anterior începerii emisiei.

Faţă de aceste considerente, în temeiul prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Naţional al Audiovizualului respinge contestaţia, ca neîntemeiată.


2 comentarii despre subiectul „De ce a fost retrasă licenţa Top 1 Tv, care solicitase schimbarea denumirii în OTV”:
Anonim

Fata aia pusa in functie la CNA ,imediat dupa ce a plecat de la parlament,a inchis OTV-ul.CNA stim cu toti ca este un instrument politizat,care executa la comanda.OTV era urmarit de multi oameni batrani,era placerea lor,si le-a fost luata.Nu or sa vada in veci licenta cei de la OTV,in Romania in care multi interlopi cu 4 clase,tin fraiele si au auzit de "democratie" sau "stat de drept",dar nu stiu cu ce se mananca.Avem speranta ca balcanicii cu ceafa groasa care ne conduc ,sa inteleaga democratia ca unul nascut in Marea Britanie,ca de exemplu Sir John Major,Tony Blayr,Gordon Brown?

Anonim

va reaparea iar OTV-ul cit de curind.TELEVIZIUNEA POPORULUI

Trimiteți un comentariu

☑ Comentariile conforme cu regulile comunității vor fi aprobate în maxim 10 ore.

Top 5 articole în ultimele 7 zile