vineri, 25 octombrie 2013

Ce prevede decizia CNA privind somarea Focus Sat cu privire la retransmisia programelor PRO TV

CNA a publicat textul deciziei nr. 540 din 17.10.2013 privind somarea S.C. FOCUS SAT ROMÂNIA S.R.L. cu sediul în București, Str. Șos. Olteniței, nr. 35-37, parter, camera 1, sector 4.

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 17 octombrie 2013, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat reclamația nr. 9383/11.09.2013, formulată de S.C. PRO TV S.A., împotriva S.C. FOCUS SAT ROMÂNIA S.R.L. Distribuitorul de servicii S.C. FOCUS SAT ROMÂNIA S.R.L. deţine avizul de retransmisie nr. A4699.1/14.11.2007 (cu acoperire națională). Analizând aspectele prezentate în reclamație, întreaga situație de fapt, precum și raportul de monitorizare întocmit de Serviciul Inspecție, membrii Consiliului au constatat că S.C. FOCUS SAT ROMÂNIA S.R.L.. a încălcat prevederile art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate, distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului. În fapt, în ultima structură a ofertei de programe, aprobată de Consiliu la data de 26.04.2013, dintre programele pentru care SC PRO TV SA deţine licenţă audiovizuală figurează:

PRO TV (acord 879/02.04.2013, valabil până la data de 15.01.2014),
ACASĂ TV (acord 886/03.04.2013, valabil până la data de 01.02.2014),
ACASĂ GOLD (acord 886/03.04.2013, valabil până la data de 01.02.2014),
PRO CINEMA (acord 885/03.04.2013, valabil până la data de 01.02.2014),
SPORT.RO (acord 884/03.04.2013, valabil până la data de 01.02.2014).

Pentru înscrierea programelor în grilă s-au prezentat acordurile de retransmisie, nefiind necesară şi prezentarea contractelor de retransmsie (art.5 alin.(2) lit.c) din Decizia CNA nr.72/2012).

În data de 06.09.2013 SC PRO TV SA printr-o adresă transmisă prin e-mail ne aduce la cunoştinţă că a fost sistat dreptul societăţii SC FOCUS SAT ROMÂNIA SRL de a distribui serviciile de programe pentru care SC PRO TV SA este deţinătoare de licenţă audiovizuală.

În data de 11.09.2013 SC PRO TV SA transmite adresa nr.2373/10.09.2013, înregistrată la CNA cu nr. 9383, în original, prin care sesizează Consiliul cu privire la continuarea transmiterii de către SC FOCUS SAT ROMÂNIA SRL a serviciilor de programe pentru care SC PRO TV SA deţine licenţe audiovizuale după încetarea dreptului de retransmisie. Societatea SC FOCUS SAT ROMÂNIA SRL depune în data de 13.09.2013, cu nr. de înregistrare 9635, dosarul de solicitare de modificare a structurii ofertei de programe retransmise, în baza avizului de retransmisie nr. A4699.1//14.11.2007, prin care a eliminat din ofertă programele deţinute de PRO TV SA.

Prin adresa nr. 9383 SPDV/16.09.2013 s-a solicitat societăţii SC FOCUS SAT ROMÂNIA SRL punctul de vedere faţă de continuarea restransmisiei serviciilor de programe PRO TV, ACASĂ TV, PRO CINEMA, PRO TV INTERNAŢIONAL, SPORT.RO, ACASĂ GOLD, PRO TV HD, SPORT.RO HD şi ACASĂ TV HD după încetarea dreptului de retransmisie. În data de 20.09.2013, SC FOCUS SAT ROMÂNIA SRL ne aduce la cunoștință, prin adresa înregistrată la CNA cu nr. 9383/PDVP, faptul că se află în negociere cu SC PRO TV SA pentru retransmiterea posturilor TV aparținând acestei societăți.

Prin adresa nr. 9635 din 02.10.2013, SC FOCUS SAT ROMÂNIA SRL, ne comunică faptul că dorește să își retragă solicitarea de modificare a avizului de retransmisie înregistrată cu nr. 9635/13.09.2013.
În data de 15.10.2013, prin adresa nr. 10829, SC PRO TV SA, aduce la cunoștința Consiliului că nu a eliberat societății FOCUS SAT ROMÂNIA SRL niciun accept pentru canalele SC PRO TV SA și că aceste canale se află în continuare în grila de programe a distribuitorului de servicii. Faţă de aceste aspecte, membrii Consiliului au propus sancţionarea cu somaţie publică a distribuitorului de servicii. Supusă la vot, propunerea a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare. În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. j) şi alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE:

Art. 1: Distribuitorul de servicii SC FOCUS SAT ROMÂNIA SRL deţinător al avizului de retransmisie nr. A4699.1/14.11.2007 (cu acoperire națională) se sancţionează cu somaţie publică de intrare de îndată în legalitate pentru încălcarea dispoziţiilor art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2: În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.

Art. 3: În temeiul dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 36/2008, distribuitorul de servicii are obligaţia de a transmite, în reţeaua de comunicaţii electronice, în mod continuu, timp de 7 zile, pe canalul alocat fiecărui program care a constituit obiect al sancţiunii, următorul text:

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat distribuitorul de servicii SC FOCUS SAT ROMÂNIA SRL cu somație publică, întrucât în reţeaua de comunicaţii electronice ce-i aparţine, a retransmis programele PRO TV, ACASĂ TV, PRO CINEMA, PRO TV INTERNAŢIONAL, SPORT.RO, ACASĂ GOLD, PRO TV HD, SPORT.RO HD şi ACASĂ TV HD, fără a avea drept de retransmisie din partea radiodifuzorului SC PRO TV SA şi fără a modifica ofertele de servicii în care erau înscrise aceste programe, astfel cum prevăd dispoziţiile art. 74 din Legea audiovizualului.”


Focus Sat s-a conformat și transmite deja pe Focus Sat Info acest text. Nu stim pe celelalte canale Pro Tv dacă a fost afisat textul, fiindca nu avem abonament, iar respectivele canale sunt criptate.


19 comentarii despre subiectul „Ce prevede decizia CNA privind somarea Focus Sat cu privire la retransmisia programelor PRO TV”:
Anonim

Pana la urma mai scoate sau nu canalele media pro dupa focussat ?

adio pro

Pe canalul FocusSat Info a aparut un text cu somatia publica pe ecran.

adio pro

Nu a fost afisat si pe canalele pro.

Anonim

Astia fac pe prostii. Intrarea in legalitate inseamna eliminarea canalelor din grila si in locul acestora trebuie transmis textul somatiei.

fan focussat

Au bagat Bollywood TV acum cateva zile merge cu pachetul Familia si Ginx TV (bun acest canal) la inlocuit pe The Player Channel. Asta e adevarul. Incet incet focussat mai baga ceva nou, doar trebuie sa avem rabdare.

Anonim

daca iese din grila pro tv in maximum o saptamana smecherasi dev la focus sunt someri

Anonim

La fel cum au ramas "someri" cei de la RCS-RDS, ca au iesit Antenele de la Digi Tv ? :)

fan focussat

Pe frecventa 11747 H 28000 merge Nickelodeon RO si Comedy Central Extra RO si HU. Mentionez ca am pachet familia.

fan focussat

Gata nu mai merg, Comedy Central Extra HU si RO si Nickelodeon RO au fost codate in $0: Conax si $1: Nagravision

Anonim

canalele PRO inca sunt retransmise la aceasta ora :)

Anonim

Ar fi o pierdere de ambele parti sa fie scoase programele mai ales ca sunt firme americane amandoua,problema este cred cat de mult se poate creste pretul problema care trebuie tratata rational de ambele parti.

BANI

Gata, pe canalul FocusSat Info nu mai apare pe ecran textul CNA - somatia publica.

BANI
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
Anonim

Ordinea de zi sedinta CNA: Adresa nr.11415/22.10.2013 de la Focus Sat – solicită reanalizarea Deciziei C.N.A. de sancționare a societății cu somație publică și acordarea unui termen de intrare în legalitate.

deci canalele Pro 99% ca ies din grila Focus :)

ninel85

Se doreste un termen pana se ajunge la o intelegere Focus Sat - Pro TV, timp in care sa nu fie afisat textul respectiv. E o cerere de amanare, anonim. Asa că 99% nu ai dreptate.

BANI
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
BANI
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
BANI
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
Anonim

Pagina de Media: Pro TV a ajuns la o înțelegere cu Focus Sat. Postul generalist a prelungit contractul de retransmisie pe care îl are cu operatorul DTH deținut de UPC.

Anunțul a fost făcut de către reprezentantul Pro TV în ședința CNA de ieri, în timpul discuției despre RCS – AXN Black, care a precizat că negocierile dintre Focus Sat și Pro TV s-au finalizat. Totodată compania de cablu a înștiințat CNA despre încheierea unui nou contract de retransmisie.

Trimiteți un comentariu

☑ Comentariile conforme cu regulile comunității vor fi aprobate în maxim 10 ore.

Top 5 articole în ultimele 7 zile