joi, 14 mai 2020

Camera de Comerț Americană în România: "Astăzi, și nu mâine, trebuie să investim într-un sistem educațional modern"

Astăzi, și nu mâine, trebuie să investim într-un sistem educațional modern, rezilient, adaptat la standarde europene și care are în centru nevoile de învățare ale noilor generații. În contextul urgenței și oportunității unice de a gestiona problemele sistemice cu care se confruntă învățământul românesc, amplificate de pandemia COVID-19, AmCham România face apel printr-un comunicat remis către hdsatelit.com la o abordare integrată care să reconcilieze măsurile pe termen scurt adoptate de către autorități cu o viziune strategică care să asigure continuitatea și reforma structurală a sistemului educațional.

Pandemia COVID-19 a avut efecte disruptive asupra procesului educațional însă, mai mult decât atât, a reliefat încă o dată carențele și problemele stringente cu care se confruntă învățământul românesc – rigiditate, lipsa competențelor digitale, modele perimate deconectate de la realitatea unei societăți moderne și acces inegal la educație. Dacă o parte dintre elevi au avut posibilitatea de a se reconecta cu profesorii lor prin intermediul educației online, măsurile de izolare au acutizat inechitățile față de copiii din medii defavorizate, mulți dintre ei pierzând orice legătură cu procesul educațional.

Educația este un drept constituțional, nu un privilegiu, și fiecare copil din România trebuie să aibă acces egal la educație de calitate. AmCham România salută inițiativa Ministerului Educației și Cercetării de a oferi posibilitatea copiilor din comunități vulnerabile de a avea acces la educație pe suport digital, însă atrage atenția asupra faptului că, în timp ce dotarea cu echipamente poate fi una dintre soluțiile crizei actuale, această măsură rezolvă doar un tip de probleme cu care se confruntă sistemul educațional.

Digitalizarea este necesară, însă accesul la resurse online necesită alături de platforme și un conținut didactic adaptat mediului digital și profesori care să creeze și să disemineze unitar materiale de calitate prin metode moderne. Pentru eficiență și coerență este recomandat ca la nivelul fiecărei unități școlare să fie agreat un set de aplicații/platforme, astfel încât profesorii, elevii și părinții să fie instruiți în utilizarea acestora pentru obținerea celor mai bune rezultate.

Nu în ultimul rând, nu putem separa procesul educațional de interacțiunea umană. Instrumentele digitale trebuie să devină o componentă integrantă a sistemului educațional care să permită flexibilitate, însă interacțiunea dintre elev și profesor, dar și relaționarea dintre elevi, trebuie să rămână o constantă.

Unul dintre modelele de succes implementate în celelalte state europene este învățământul hibrid (“blended learning”) care are la bază un model educațional care îmbină metodele tradiționale de predare cu instrumentele digitale.

Un astfel de concept asigură nu doar valorificarea potențialului digital, ci mai ales reziliența procesului dat e învățare în fața unei crize precum cea prezentă, îmbunătățirea standardelor de predare și învățare prin e-lecții model accesibile tuturor copiilor, dar și substanțierea programelor școlare în direcția evoluțiilor accelerate ale societății contemporane, cu păstrarea valorilor umaniste și a reperelor identitare.

AmCham recomandă astfel și pentru România o abordare integrată a resurselor disponibile și a celor mai potrivite bune practici si standarde de calitate din statele membre ale Uniunii Europene, cu atât mai mult cu cât sunt posibil de implementat cu sprijinul fondurilor europene. Conturarea unui model strategic de transformare a sistemului educațional românesc necesită în primul rând asumarea de către Ministerul Educației a rolului de coordonare a acestui proces, instruirea și înrolarea corpului didactic în acest amplu proces transformațional și un parteneriat activ cu mediul de afaceri, societatea civilă și autoritățile locale.


O astfel de strategie integrată privind utilizarea metodei “blended education” la nivel național trebuie transpusă prin intermediul exercițiului de programare 2021-2027 în programele operaționale și instrumentele de finanțare care urmează a fi implementate.

Fără un exercițiu de programare coerent și politici publice consistente care să descrie adecvat prioritățile, obiectivele propuse și să determine necesarul de alocări și domeniile de intervenție, utilizarea fondurilor europene ca și eficacitatea acestui tip de intervenții ar putea fi pusă sub semnul întrebării.

Experiența ultimelor două luni, adaptarea din mers a tuturor participanților la procesul de educație transferat online oferă lecții foarte valoroase ce trebuie analizate și transpuse cu responsabilitate în viziunea și planul de acțiune pentru viitor. Astăzi, și nu mâine, trebuie să investim într-un sistem educațional modern, rezilient, adaptat la standarde europene și care are în centru nevoile de învățare ale noilor generații.

Prezentul apel lansat de AmCham Romania se subsumează angajamentului consecvent al membrilor noștri pentru un parteneriat între mediul public și cel privat pentru sprijinirea investițiilor în educație și vine în continuarea implicării concrete a membrilor care au angajat nu doar în această perioadă resurse valoroase pentru a susține procesul educațional, sub formă de instruiri, access gratuit la platforme online oferit de companii și ONG-uri școlilor, profesorilor, elevilor.

AmCham România reiterează și cu acest prilej preocuparea reală a comunității de afaceri pe care o reprezintă și disponibilitatea companiilor de a continua să susțină cu expertiză transformarea educației într-o prioritate strategică națională și obținerea primelor rezultate concrete în cel mai scurt timp, înainte de începerea noului an școlar.


Despre AmCham România

Camera de Comerț Americană în România (AmCham România) este de peste 25 de ani între cele mai reprezentative asociații ale comunității de afaceri din România, fiind recunoscută drept un promotor al dialogului public-privat pe teme ce privesc mediul de afaceri, politicile publice cu impact asupra economiei, competitivitatea României sau dinamica relațiilor comerciale între SUA și România.

În prezent, cele peste 450 de companii americane, multinaționale și românești membre ale comunității AmCham România, fac posibilă implicarea AmCham în promovarea priorităților economice pentru multe domenii de activitate, prin grupuri de lucru specializate, precum: Piețe de Capital și Servicii Financiare, Guvernanță Corporatistă, Concurență și Ajutor de Stat, Energie, Educație, Economie Digitală, Fiscalitate, Mediu , Piața Muncii, Sănătate, Fonduri Europene, Achiziții Publice și Partneriat Public-Privat, Real-Estate și Turism.

Conexiunea cu mediul de afaceri internațional este asigurată prin acreditarea AmCham România de către Camera de Comerț a SUA, și afilierea la rețeaua europeană a Camerelor de Comerț Americane. În plan intern, AmCham România se bucură de buna colaborare instituțională cu Ambasada Statelor Unite la București, și face parte din platforme de consultare precum Coaliția pentru Dezvoltarea României alături de alte organizații partenere din mediul asociativ care urmăresc obiective comune.

Pentru mai multe detalii, vă invităm să ne vizitați la www.amcham.ro.


Niciun comentariu despre subiectul „Camera de Comerț Americană în România: "Astăzi, și nu mâine, trebuie să investim într-un sistem educațional modern"”:

Trimiteți un comentariu

☑ Comentariile conforme cu regulile comunității vor fi aprobate în maxim 10 ore.

Top 5 articole în ultimele 7 zile