joi, 20 iunie 2013

Prelungirea și modificarea licențelor audiovizuale

CNA a prezentat presei un comunicat cu privire la solicitarile de prelungire a duratei de valabilitate, cedare a licenţei audiovizuale şi la obligaţiile titularilor licenţelor de a solicita acordul Consiliului pentru orice modificare a datelor înscrise în licenţa audiovizuală.

Modificări în licenţa audiovizuală pot fi aduse după minimum un an de la începerea difuzării serviciului de programe, prelungirea valabilităţii sau preluarea licenţei audiovizuale.

1. Prelungirea duratei de valabilitate a licenţei audiovizuale

Pentru a evita situaţiile în care solicitarea de prelungire a valabilităţii licenţei audiovizuale este depusă incompletă, ca urmare a neprezentării certificatului fiscal sau a înregistrării obligaţiilor restante la bugetul de stat, facem următoarele precizări:

În conformitate cu prevederile art. 51 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, aduse prin OUG 25/2013,
(1) Procedura şi condiţiile de eliberare şi modificare a licenţei audiovizuale se stabilesc prin decizie a Consiliului. Solicitanţii au obligaţia să depună declaraţii notariale, emise la momentul solicitării licenţei audiovizuale, prin care societatea comercială care solicită acordarea licenţei, precum şi fiecare asociat sau acţionar care deţine o cotă mai mare de 20% din capitalul social ori din drepturile de vot ale unei societăţi titulare de licenţă audiovizuală declară pe propria răspundere dacă este investitor sau acţionar direct ori indirect la alte societăţi comerciale de comunicaţie audiovizuală, cu precizarea procentului deţinut din capitalul social al acestora, precum şi să depună certificate fiscale din care să rezulte că, la data solicitării licenţei audiovizuale, societatea care solicită acordarea licenţei nu înregistrează obligaţii restante la bugetul de stat.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) se poate acorda sau modifica licenţa în cazul în care societatea înregistrează obligaţii restante la bugetul de stat, dar beneficiază de înlesniri sau reeşalonări la plata acestora. În această situaţie, societatea este obligată să depună dovada acordării acestor facilităţi.

În cazul în care un radiodifuzor se încadrează la prevederile alin. (2) al acestui articol de lege, precizăm că termenul legal de soluţionare a cererilor privind reeşalonarea la plată a datoriilor restante la ANAF este conform OG 29/2011.

Menţionăm că la depunerea solicitării trebuie să aveţi în vedere termenele prevăzute pentru programarea în şedinţa publică a Consiliului, astfel încât să nu expire de drept durata de valabilitate a licenţei audiovizuale, dar şi termenele stabilite de ANCOM pentru prelungirea valabilităţii licenţei de emisie.

Totodată vă informăm că în Monitorul Oficial al României nr. 355 din data de 14.06.2013, partea I, a fost publicată Decizia CNA nr. 277/2013 care abrogă deciziile CNA nr. 488/2010 şi nr. 260/2003 şi care poate fi consultată pe pagina de internet www.cna.ro.

2. Modificarea datelor înscrise în licenţa audiovizuală

Modificarea datelor înscrise în licenţa audiovizuală şi prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. b) şi e) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se face numai cu acordul Consiliului.

ART. 54
(1) Licenţa audiovizuală analogică sau digitală cuprinde:
a) numărul licenţei;
b) datele de identificare a titularului acesteia, precum şi structura acţionariatului până la nivel de persoană fizică şi juridică, asociat sau acţionar care deţine o cotă mai mare de 20% din capitalul social ori drepturile de vot ale unei societăţi titulare de licenţă audiovizuală;
c) tipul serviciului de programe;
d) denumirea şi elementele de identificare ale serviciului de programe;
e) formatul de principiu al serviciului de programe şi structura programelor;
f) zona de difuzare;
g) perioada de valabilitate.
i) mijlocul de telecomunicaţii folosit pentru difuzare şi deţinătorul acestuia;
j) frecvenţa/frecvenţele sau canalul/canalele asignate, în cazul licenţei audiovizuale analogice;
k) multiplexul digital în care se încadrează licenţa audiovizuală digitală.
(2) Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să solicite Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în documentele şi în datele declarate, prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. b) şi e).

În termen de 5 zile de la data înregistrării solicitărilor de prelungire/modificare/cedare a licenţelor audiovizuale, Serviciul Juridic şi Reglementări şi Biroul Licenţe Autorizări vor verifica documentaţiile depuse şi dacă este cazul, vor solicita în scris radiodifuzorilor informaţii şi documente suplimentare.

În cazul în care radiodifuzorii nu răspund adresei CNA în termen de 30 de zile, situaţia va fi adusă la cunoştinţa Consiliului pentru a lua măsurile ce se impun.

Biroul Licenţe Autorizări CNA.


Niciun comentariu despre subiectul „Prelungirea și modificarea licențelor audiovizuale”:

Trimiteți un comentariu

☑ Comentariile conforme cu regulile comunității vor fi aprobate în maxim 10 ore.

Top 5 articole în ultimele 7 zile