joi, 7 august 2014

Amendă de până la 5000 lei pentru persoanele fizice angajate la o companie, dacă denigrează firmele concurente, prin articole sau comentarii pe siteuri, forumuri, pagini de socializare și alte mijloace de comunicare

De ce am adus in atentie acest subiect? Cu toții cunoastem fenomenul media social al comentariilor la diverse articole din publicatiile online sau prin retelele de socializare. De asemenea, s-au observat in ultimii ani atacuri furibunde ale diversilor comentatori impotriva unor companii sau impotriva serviciilor acestora. Printre cititori există chiar prezumția că unii dintre interlocutori sunt angajati ai unor firme concurente, iar scopul informatiei publicate in comentarii este doar de a denigra concurența sau serviciile oferite de aceasta.

Pe de alta parte, există suspiciunea ca diversi angajati ai unor companii influentează sau indrumă publicatii sau angajati ai acestora, care primesc sau nu avantaje financiare sau de altă natură si care publica articole de denigrare a concurentei unor anumite companii, lansând periodic materiale indreptate impotriva aceleiasi companii țintă, fără a exista un echilbru editorial general. Modificarile legislative pe care le vom prezenta mai jos nu prevăd sanctiuni pentru acesti editori, dar sanctiunile pot sa fie aplicate celor care influenteaza publicarea materialelor, daca se dovedeste ca sunt angajati ai companiilor concurente celei atacate. Insa procedura de detectare a acestora este foarte dificilă.

Probabil în scopul de a atenua fenomene similare, statul român a decis să limiteze drastic dreptul la liberă exprimare, adoptând o ordonanță de urgență, care are totusi meritul ( sau cel puțin astfel am înteles ) de a se aplica doar cu condiția ca persoana acuzată de comunicări ce încalcă concurența loială, efectuate prin diverse mijloace, să fie angajată sau reprezentantă a unei companii concurente.

Desi nu explicit, ci sintetizând ca mediu de aplicabilitate "comunicarea", noile prevederi legale se aplică tuturor mijloacelor de comunicare, adică inclusiv pentru websiteuri, forumuri, pagini de socializare, radiouri sau televiziuni.

OG nr. 12/2014 modifică si completează Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale şi a altor acte în domeniul protecţiei concurenţei, legiuitorul motivând că legea are drept scop asigurarea unei concurenţe loiale, cu respectarea uzanţelor cinstite şi a principiului general al bune-credinţe, în interesul celor implicaţi, inclusiv respectarea intereselor consumatorilor.

Dispoziţiile legii se aplică persoanelor fizice sau juridice, române sau străine, care săvârşesc practici de concurenţă neloială.

Legea explică termenul de concurenţă loială ca situaţia de rivalitate de piaţă, în care fiecare întreprindere încearcă să obţină simultan vânzări, profit şi/sau cotă de piaţă, oferind cea mai bună combinaţie practică de preţuri, calitate şi servicii conexe, cu respectarea uzanţelor cinstite şi a principiului general al bunei-credinţe. In viziunea legii mentionate, constituie concurenţă neloială practicile comerciale ale întreprinderii care contravin uzanţelor cinstite şi principiului general al bunei-credinţe şi care produc sau pot produce pagube oricăror participanţi la piaţă.

Legea interzice practicile de concurenţă neloială, după cum urmează:
1) denigrarea unui competitor sau a produselor/serviciilor sale, realizată prin comunicarea ori răspândirea de către o întreprindere sau reprezentantul/angajatul său de informaţii care nu corespund realităţii despre activitatea unui concurent sau despre produsele acestuia, de natură să îi lezeze interesele.
2) deturnarea clientelei unei întreprinderi de către un fost sau actual salariat/reprezentant al său ori de către orice altă persoană prin folosirea unor secrete comerciale, pentru care respectiva întreprindere a luat măsuri rezonabile de asigurare a protecţiei acestora şi a căror dezvăluire poate dăuna intereselor acelei întreprinderi;
3) orice alte practici comerciale care contravin uzanţelor cinstite şi principiului general al bunei-credinţe şi care produc sau pot produce pagube oricăror participanţi la piaţă.

Consiliul Concurenţei, în calitate de autoritate administrativă autonomă în domeniul concurenţei, asigură protecţia întreprinderilor împotriva practicilor de concurenţă neloială în limita competenţelor încredinţate prin legea amintită.

Din oficiu sau la sesizarea persoanelor fizice sau juridice care au un interes legitim, Consiliul Concurenţei constată şi, după caz, sancţionează concurenţa neloială, în limita competenţelor prevăzute de aceasta lege. Consiliul Concurenţei poate decide, după caz:
- încetarea practicilor de concurenţă neloială, pe durata soluţionării sesizării;
- interzicerea practicilor de concurenţă neloială;
- aplicarea amenzilor contravenţionale, dacă practica de concurenţă neloială constituie contravenţie.

Consiliul Concurenţei va stabili prin regulament procedura de soluţionare a sesizărilor cu privire la practicile de concurenţă neloială. Autorii sesizărilor au obligaţia să furnizeze elemente de probă în legătură atât cu posibila practică de concurenţă neloială, interesul legitim, cât şi cu riscul producerii unui prejudiciu. La cererea scrisă a Consiliului Concurenţei, aceştia au obligaţia de a pune la dispoziţia autorităţii de concurenţă toate informaţiile şi documentele solicitate. Sesizarea va fi declarată ca fiind completă la data depunerii tuturor documentelor şi informaţiilor solicitate.

Efectele unei practici de concurenţă neloială se determină cu luarea în considerare, dar fără a se limita la acestea, a gradului de pericol social, a împrejurărilor în care a fost săvârşită, precum şi a importanţei sectorului economic în care sa produs fapta în ansamblul economiei naţionale.

În cazul în care Consiliul Concurenţei apreciază că efectele unei practici de concurenţă neloială sunt minore sau că sesizarea este neîntemeiată, în termen de 30 de zile de la înregistrare va comunica autorilor un răspuns motivat.

Termenul de soluţionare a sesizărilor care îndeplinesc condiţiile este de 60 de zile de la data la care sesizarea este completă. În cazurile mentionate si dovedite ca adevarate, Consiliul Concurenţei adoptă o decizie de constatare şi, după caz, de sancţionare a practicilor de concurenţă neloială.

Deciziile Consiliului Concurenţei prin care se constată şi, după caz, se sancţionează practicile de concurenţă neloială rămase definitive au caracter probator cu privire la săvârşirea unei practici de concurenţă neloială.

Deciziile adoptate de către Consiliul Concurenţei se comunică de îndată, dar nu mai târziu de 5 zile de la emitere, persoanelor fizice şi juridice în cauză, care au obligaţia de a se conforma imediat măsurilor dispuse.

Deciziile adoptate de către Consiliul Concurenţei prin care se aplică sancţiuni contravenţionale, necontestate, constituie de drept titlu executoriu.

Deciziile adoptate de către Consiliul Concurenţei se publică pe pagina de internet a instituţiei, precum şi într-un ziar de largă circulaţie, cu respectarea datelor confidenţiale şi a secretelor comerciale. Cheltuielile de publicitate se suportă de către contravenient.

Conform legii, constituie contravenţii, în măsura în care nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate potrivit legii penale infracţiuni, încălcarea cu vinovăţie a prevederilor mentionate in lege.

Contravenţiile se sancţionează cu:
- amendă de la 5.000 lei la 50.000 lei pentru contravenţiile săvârşite de persoane juridice;
- amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei pentru contravenţiile săvârşite de persoane fizice.

Constituie contravenţie, în măsura în care nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate potrivit legii penale infracţiuni, următoarele fapte săvârşite cu vinovăţie de către persoane fizice sau juridice, în cazul procedurii de cercetare a practicilor de concurenţă neloială prevăzute din legea mentionata:
- furnizarea de informaţii inexacte, incomplete sau care induc în eroare ori de documente incomplete sau nefurnizarea informaţiilor şi documentelor solicitate;
- furnizarea de informaţii, documente, înregistrări şi evidenţe într-o formă incompletă în timpul inspecţiilor desfăşurate;
- refuzul nejustificat al întreprinderilor de a se supune unei inspecţii;
- nerespectarea măsurilor impuse de către Consiliul Concurenţei

Alte contraventii din aceeasi lege prevad ca "săvârşirea de către întreprinderi, autorităţile şi instituţiile publice a contravenţiilor prevăzute la alin. (3) se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 10.000 lei. Săvârşirea de către persoanele fizice a contravenţiilor prevăzute la alin. (3) se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 2.000 lei."

Individualizarea sancţiunii în cazul săvârşirii uneia dintre contravenţiile prevăzute în legea mentionata se face ţinându-se seama de gravitatea faptei, de efectele acesteia, precum şi de sancţiunile primite în ultimii 2 ani de către persoana fizică sau juridică în cauză.

Cam acestea sunt noile prevederi legislative. E de urmarit subiectul, pentru a observa reactiile diverselor organizatii de aparare a drepturilor omului si a libertatii de exprimare.


23 de comentarii despre subiectul „Amendă de până la 5000 lei pentru persoanele fizice angajate la o companie, dacă denigrează firmele concurente, prin articole sau comentarii pe siteuri, forumuri, pagini de socializare și alte mijloace de comunicare”:
Anonim

ciocu mic peste tot la noi pe lot

Anonim

Cam greu de dovedit.
Trebuie cerere la facebook sau la adminii de la sait pentru ipul commentatorului.
Apoi trebue verificat la firma de net al cui e ipul, asta se poate face chiar daca e dinamic, dupa logul cu timpii cat a fost alocat un ip dinamic.
Apoi trebuie verificat daca respectivul e angajat al unei firme concurente.

Poate ca mai sunt unele firme care o sa garanteze acestor postaci ca le plateste amenda, chiar de 50 milioane. Sper sa nu le dea teapa. ;-)

Anonim

Plus ca "autorii sesizărilor au obligaţia să furnizeze elemente de probă". Pai Facebook sau un admin de site nu poate fi obligat decat in instanta sa dea ip-ul unui comentator. De fapt, nici nu are voie sa faca altfel asa ceva, ca ii interzice legea divulgarea datelor personale. Plus ca mai sunt siteuri care nu inregistreaza IPul, nu are scriptul prevazut asa ceva si nici legea nu obliga sa ai un script la site care sa inregistreze IPul celor care comenteaza. Acum, na, cine stie, de la caz la caz situatia poate fi riscanta pentru angajatii care defaimeaza pe net concurenta. Asa ca aviz amatorilor.

Danuta

Corect, ce atatea atacuri prin toate siturile de la tot felul de anonimi? Vrea o firma promovare, sa le laude pe ea, sa lase postacii si metodele astea de a ataca pe altii. Marketing inseamna sa te lauzi pe tine, nu sa ataci pe altii, tipic barfei romanesti. La straini nu ai voie sa ataci concurenta, ci doar sa te promovezi pe tine. Nu iti merge cu autopromovarea, plateste publicitate. E bine ca lucrurile revin la normal.

Anonim

or sa scada nr de comentari la jumatate pe toate siturile ;-)))) eu unu recunosc ca mai atacam dar acu ca eu sint angajat nu ma mai risc
comentez de bbine pe ai mei si gata ;-)))) lege comunista huuuuooooo

Anonim

legea asta se aplica si pe comentariile puse in trecut ????

DTH Fan

LOL, nu :-) Legile nu se aplica retroactiv. Se aplica doar pentru ce comentezi tu din momentul cand e specificata data de intrare in vigoare, publicata in Monitorul Oficial. Dar de ce te stresezi ? Ca doar nu esti angajat la o firma si ai vorbit de rau concurenta pe net :-)

Anonim

ma DTH Fan eu nu team luat la misto
normal ca am mai scris cite ceva de alte firme dar numai cand o meritau si asa ca comparatie
ce tu nai facut la fel niciodata ?
o porcarie de lege parerea mea
normal ca ma strsez ca lucrez la o firma sam atacat de multe ori pe alta
da nare nimeni deunde sa stie cines
deci ma enervat la culme legea asta o sa scriu numa deai mei si o sa laud pe unde apuc
ca asta merita sa vad daca ma zici careva ceva cind laud firma unde lucrez

DTH Fan

Intri la spammeri atunci. Gata, s-a cam terminat gargara :-)

Anonim

In Romania sunt o gramada de legi care nu se aplica. Legea asta oricum e absurda, incalca Constitutia Romaniei.

Anonim

foarte proasta lege
elimina comentarile si articolele de critica constructiva

DTH Fan

Lasa bre, ca legea permite critica constructiva, daca NU ESTI angajat la o firma concurenta. Ce rost are sa faca angajatii concurentei critica constructiva, ca binefacere pentru firma concurenta ? Nu vezi ca e ilogic ? Critica constructiva sau neconstructiva o fac editorii, autorii de articole si comentatorii care nu sunt angajati la o fima concurenta firmei criticate. :-) Legea permite asta in totalitate. Deci nu e nici o incalcare a libertatii de exprimare pentru cei care critica constructiv si nu cu rea-intentie, cum ar fi catalogata critica daca respectivii ar fi angajati la o firma concurenta firmei criticate.
E simplu: poti sa critici si sa denigrezi cat vrei o firma sau un serviciu al firmei, atata timp cat nu esti angajat sau reprezentant la o firma concurenta. Daca esti angajat sau reprezentant la o firma concurenta, mai bine iti vezi de alte treburi si lasi obiceiurile proaste la o parte.

Anonim

Pai asta implica un efort destul de mare si o birocratie suplimentara pentru cei care trebuie sa investigheze aceste incidente. Daca eu sunt angajat la o companie si postez de acasa mesaje care denigreaza imaginea altei companii pot spune ca le-a postat fiul meu sau nevasta-mea care nu sunt angajati. Ce o sa le faca lor? Or sa le bata obrazul?

Anonim

Sau poti sa spui ca ai Wifi fara parola si a postat cineva care a intrat pe reteaua ta. :))))
Bine acum, daca se dovedeste ca a fost nu doar un comentariu, ci sute sau mii, deja nu mai merg motivatiile astea ca scapare.

Anonim

Nu e frumos sa dai vina pe copil sau pe muiere pentru prostiile pe care le faci tu :-)

Abac

Mi se pare o lege normala, pentru o tara normala! Chiar nu inteleg ce nu le convine unora? Problema se pune daca se poate aplica o astfel de lege?

Anonim

Nu am chiar toată răbdarea necesară să citesc tot articolul. Dar mie îmi sună că această ordonanță e neconstituțională și încalcă drepturile omului (libera exprimare este garantată prin lege)

Anonim

Acum doua zile a aparut stirea cum ca RDS s-a inteles cu Look pentru Liga1, stire care a fost dezmintita imediat de cei de la Look. Daca cei care scriu astfel de articole cu informatii pe surse nu patesc nimic cum sa il sanctioneze pe omul de rand care isi spune nemultumirile?

Anonim

Pai aia nu au criticat pe nimeni de la concurenta, au laudat o firma. Se pare ca dupa legea asta nu e interzisa lauda, nici chiar neadevarata, ci doar criticarea dushmaniiiiloooooor :-))) Dar daca nu esti angajat la o firma anume, poti sa critici concurenta firmei aceleia :-)))))) Cica e voie :-))))

Moderator: Comentarii mutate de la alt articol, pentru a fi ontopic

Anonim 7 august 2014, 18:06
Asta se numeste cenzura. Pai acum sa inteleg ca nu mai ai voie sa fii nemultumit de serviciile unei companii/institutii ca te amendeaza statul. Adica ei pot sa isi bata joc de tine dar tu nu trebuie sa spui nimic ca s-ar putea sa fii considerat angajat al concurentei si amendat. Multumim Guvernului si Parlamentului pentru o astfel de masura ce incurajeaza exprimarea libera.


DTH Fan 7 august 2014, 18:14
Doar daca esti angajat la concurenta. Daca nu esti angajat la concurenta, poti sa critici in continuare cat vrei.


Anonim 7 august 2014, 23:46
Astept sa vad daca voi fi amendat pentru faptul ca spun ca RDS nu transmite Liga1.


Anonim 8 august 2014, 00:11
Pai de ce, esti angajat la concurenta? :-) Si ai spus o realitate, nu o informatie falsa postata cu rea-intentie. :) Ca altfel nu se aplică legea aia. Ar trebui sa revenim la subiect, iar cine e interesat de respectivul subiect sa discute acolo. Poate moderatorul ar trebui sa stearga comentariile de aici referitoare la acea lege care se pare ca a cam bagat lumea in sperieti la articolul asta.


Anonim 8 august 2014, 09:47
Pai dupa ce 10000 de oameni o sa posteze ca nu vad Liga1, RDS o sa bage peste noapte Look-urile si o sa ceara sa fie amendati pentru minciuna cei care au spus ca RDS nu da meciurile. :)

Anonim

Totusi, sa facem diferenta. Cand spui o realitate, nu se aplica legea asta.
S-ar aplica daca tu ai fi de exemplu angajat Romtelecom, UPC, Orange, Freesat si ai scrie ca RCS nu are decat 20 de canale in grila sau ca totate canalale se vad cu pureci si nu inteleg nimic din imagine. Si ai continua cu dezinformarea asta de foarte multe ori, incat ai determina un numar de persoane, care nu stiu sa se informeze altfel, sa nu se aboneze la RCS. Acesta e un exemplu, poate nu cel mai potrivit. Sau sa te apuci sa ii acuzi pe nedrept sau sa ii jignesti si sa ii cataloghezi cu limbaj urat in fel si chip. Dar a fost un exemplu, ca sa facem diferenta intre ce a voie sa critici si ce nu, ca angajat al concurentei.

Anonim

Cred ca legea asta a fost data ca sa nu mai fie postate articole pe siteurile din top 10 din Romania, cu trafic foarte mare, articole de alea platite care ataca concurenta, de genul nu sunt buni aia, vin-o la noi. Sau reclame la televizor ori radio care prezinta pozitiv oferta unei firme, comparativ cu a alteia, prezentata negativ. Asta cam ar fi concurenta neloiala. Nu cred ca are cineva resurse sa verifice 1 milion de comentarii postate de romani pe internet intr-o zi. Poate doar sa fie alese la intamplare, iar sansa e foarte mica sa fie chiar al tau. Intradevar, exista aceasta posibilitate, dar e extrem de mica. Poate sa postezi atacuri ca disperatul, ca sa intri in vizor.

Anonim

Apropo cica n-ai voie nici sa critici cu lucruri adevarate. Cica afecteaza dreptul la imagine a persoanei juridice. De aceea si presa nu da intotdeauna numele firmelor amendate de ANPC. Pentru ca cica e adevarat ca au fost amendati dar asta nu trebuie facut public ca le strica imaginea. Si cica s-au castigat procese pe tema asta.

Si ca fapt divers oarecum offtopic:

CAPITOLUL II
Respectul datorat fiinţei umane şi drepturilor ei inerente

SECŢIUNEA a 3-a
Respectul vieţii private şi al demnităţii persoanei umane
Art. 73
Dreptul la propria imagine
(1) Orice persoană are dreptul la propria imagine.
(2) În exercitarea dreptului la propria imagine, ea poate să interzică ori să împiedice reproducerea, în orice mod, a înfăţişării sale fizice ori a vocii sale sau, după caz, utilizarea unei asemenea reproduceri. Dispoziţiile art. 75 rămân aplicabile.

Trimiteți un comentariu

☑ Comentariile conforme cu regulile comunității vor fi aprobate în maxim 10 ore.

Top 5 articole în ultimele 7 zile