miercuri, 25 februarie 2015

Tranziția la DVB-T2 va cauza imposibilitatea emisiei unor televiziuni locale sau regionale, ce dețin doar licență analogică terestră ?

ARCA ( Asociatia Română de Comunicații Audiovizuale), din care fac parte mai multe televiziuni, s-a adresat catre CNA, ANCOM si Ministerul pentru Societatea Informaţională, precizand că, urmare a dispoziţiilor legale, la data de 17 iunie 2015 va înceta emisia analogică tv in România, dar, in condiţiile lipsei de interes a operatorilor de comunicaţii pentru licenţele multiplexurilor digitale, dintre cele 59 de multiplexuri regionale şi locale disponibile fiind licenţiate de ANCOM numai 9 multiplexuri (dintre care 5 in Bucureşti), având ca obligaţie de punere în funcţiune data de 1 mai 2017, se generează un interval de aproape 2 ani fără emisie digitală tv la nivel local şi regional.


Aceasta face ca majoritatea multiplexurilor disponibile la nivel local şi regional să nu fie operaţionale la data încetării emisiei analogice, pentru a prelua licenţele programelor tv emise în prezent în sistem analogic şi care ar trebui să primească fără concurs licenţa audiovizuală digitală, conform art 52 alin 2 al legii audiovizualului.

Astfel, din cauza inexistenţei operatorilor pentru multiplexurile regionale şi locale care ar trebui să le emită programele, majoritatea licenţelor de televiziune analogice terestre (in total 189 de licenţe) nu vor putea realiza tranziţia la televizunea digitală, deşi acest proces a făcut, începând cu 2010, obiectul mai multor hotărâri de guvern cu titulatura „Strategia privind tranziţia de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră.

"Aceasta situaţie va impieta atât asupra interesului public ca difuzarea programelor audiovizuale licenţiate în România să nu fie oprită de dispariţia unor capacităţi de difuzare, cât şi asupra dreptului radiodifuzorului de a opera licenţa primită conform legii", mai precizeaza ARCA.

Va invităm să citiți continuarea expunerii :

În condiţiile în care CNA este "garant al interesului public în domeniul comunicării audiovizuale" ( art 10 (3) legea 504/2002 ), considerăm că sunt necesare răspunsuri la următoarele întrebări:

1. Când se vor elabora de către CNA normele prevăzute de legea 504/2002 la art 52 alin 2

2. Ce se va întămpla în intervalul 17 iunie 2015 – 1 mai 2017, interval în care este posibil ca multiplexurile licitate să nu funcţioneze

3. Ce se va întampla cu radiodifuzorii care deţin licenţe aflate în zone în care nu sau adjudecat mutiplexuri locale/regionale

4. Dacă există posibilitatea emiterii unui act normativ – în timp util - care să permită continuarea emisiei analogice terestre în zonele în care nu s-au adjudecat multiplexuri locale/regionale

5. Ce alte măsuri intenţionează să prevadă autorităţile pentru protejarea radiodifuzorilor din prisma posibilităţii continuării activităţii în aceleaşi coordonate economico - financiare şi după data de 17 iunie 2015

6. Ce măsuri în contrapartidă intenţionează să prevadă autorităţile pentru conservarea statutului actual al radiodifuzorilor conferit de independenţa faţă de terţi în condiţiile operării emiţătoarelor proprii cu emisie analogică, statut care trebuie conservat şi după data de 17 iunie 2015.

Considerăm că, pentru a administra această situaţie de criză şi pentru a răspunde unora dintre întrebările de mai sus, este necesară adoptarea de către CNA a reglementărilor speciale la care face referire art 52 alin 2 al legii audiovizualului.

În acest sens, este necesar ca decizia care ar urma să reglementeze modul de acordare a licenţelor audiovizuale digitale să includă o soluţie reglementativă care să vizeze situaţia indicată mai sus. Aceasta soluţie ar trebui să permită continuarea furnizării conţinutului audiovizual difuzat până acum în baza licenţei audiovizuale cu emisie analogică terestră prin licenţă pentru reţele de comunicaţii electronice prin cablu, cu posibilitatea de comutare a acestei licenţe in licenţă audiovizuală digitală, dacă în zona de acoperire a licenţei analogice iniţiale devine operaţional un multiplex digital şi dacă titularul licenţei de conţinut optează pentru acesta, conform legii.

Ca urmare, propunem următoarea formulare pentru reglementarea menţionată:

Articolul X

1) Consiliul va elibera, prin decizie, licenţe audiovizuale digitale şi decizii de autorizare aferente pentru toţi titularii de licenţe audiovizuale analogice aflate în termen de valabilitate la data de 17 iunie 2015, ţinând seama de multiplexul pentru care titularul a formulat opţiunea prevazută de legea 504/2002 la art 52 alin 3.

2) In situaţia în care în aria de acoperire a licentei audiovizuale analogice mentionate nu există un multiplex de televiziune digitală terestră operaţional, prin excepţie de la prevedrile alin 1, Consiliul va elibera titularului o licenţă audiovizuală cu difuzare prin reţele de comunicaţii electronice (cablu) şi decizia de autorizare aferentă.

3) In situaţia în care ulterior eliberării licenţei prevăzute la alineatul 2 vor deveni operaţionale în aria de acoperire menţionată unul sau mai multe multiplexuri de televiziune digitală terestră, Consiliul va elibera, la cererea titularului, o licenţă audiovizuală digitală, ţinînd seama de opţiunea prevazută de legea 504/2002 la art 52 alin 3.

4) Pentru licenţele astfel eliberate de Consiliu nu este necesară depunerea documentelor prevăzute la art XX al prezentei decizii.

Reglementarea propusă va rezolva concomitent două tipuri de probleme:

1) problema licenţelor analogice de televiziune a căror valabilitate expiră după data de 17 iunie 2015 şi care vor fi înlocuite de o licenţă audiovizuală digitală conform art 52 alin 2 lit b, în condiţile în care titularii acestor licenţe sunt obligaţi să înceteze emisia analogică,
fără însă a putea continua emisia programelor în sistem digital, operarea acestor noi licenţe audiovizuale digitale fiind imposibilă în condiţiile lipsei operatorilor de multiplex.

2) problema licenţelor analogice care vor înceta prin efectul reducerii sub 9 ani a termenului de valabilitate a licenţelor care au fost prelungite in condiţiile art II al OUG 181/2008, respectiv prin efectul prelungirii lor numai până la data de 17 iunie 2015 şi care vor beneficia de efectul prevederii art 52 alin 2 lit b din legea audiovizualului conform căruia aceste licenţe analogice vor fi înocuite de licenţe audiovizuale digitale, fără însă a se putea continua emisia programelor în sistem digital, operarea acestor noi licenţe audiovizuale digitale fiind imposibilă în condiţiile lipsei operatorilor de multiplex.

În ambele cazuri, prin soluţia propusă, licenţa audiovizuală de conţinut va continua să existe, făcând posibilă preluarea în cablu a programelor furnizate sub aceasta licenţă, cu posibilitatea continuării difuzării lor în sistem de emisie digitală terestră la momentul în care în aria licenţei analogice de origine de va deveni operaţional un multiplex digital.

Totodată, va fi necesară crearea unui mecanism echitabil de preluare a serviciilor de programe a căror licenţă analogică a fost transformată în licentă cu difuxare prin reţele de comunicaţii electronice de către distribuitorii de servicii de programe prin reţele de comunicaţii electronice din zona de serviciu a licentei analogice pentru asigurarea unei acoperiri cel puţin egale cu cea oferită de licenţa analogică.

Aceasta soluţie va preîntâmpina dispariţia, sub efectul unui vid reglementativ conjugat cu o lipsă de resurse de operare a multiplexurilor digitale, a majorităţii licenţelor de televiziune locală sau regională cu emisie terestră ale radiodifuzorilor privaţi, în condiţiile în care încetarea difuzării programelor conduce la retragerea licentei conform art 57 şi 57 indice 1 din legea audiovizualului.

Totodată, un program care nu are emisie terestră sau de satelit nu poate fi preluat prin retransmisie în cablu sau DTH. Singura soluţie pentru ca aceste programe sa continue să existe pe perioada în care nu se poate opera transmisia lor în multiplex este licenţierea cu licenţă audiovizuală cu difuzare prin reţele de comunicaţii electronice.

Sperând că veţi lua în considerare cele de mai sus, pentru a evita producerea unui fenomen care poate afecta grav audiovizualul românesc, vă stăm la dispoziţie pentru o posibilă dezbatere pe tema care face obiectul propunerii noastre ca şi pentru consituirea unui grup de lucru care să propună soluţiile reglementative şi practice necesare.

Cu cea mai înaltă considerație,

Florin Turcilă (director distributie PRO TV) președinte ARCA
Sorin George Alexandrescu ( CEO Antena TV Group )
Rareş Anitza (director B1 TV)
Cătălin Băleanu (business & public affairs coordinator – KanalD)
Ioan Mazilescu (director Prima TV)
Roxana Niculescu (director programe Romania Tv)
Sabina Petre (director executiv Antena 3)
Nicoleta Popa (director National TV)
George Chiriţă - director executiv ARCA


UPDATE 27 februarie 2015: Ședința CNA din 26 februarie 2015 - Adresa nr.1560/23.02.2015 de la ARCA ( propunere cu privire la modul de acordare a licențelor audiovizuale digitale cu posibilitatea de comutare în licență audiovizuală pe cablu - cu pdv Licențe și Reglementări ) se va relua discuția pe acest subiect în ședința de marți, 03.03.2015 (din motive de cvorum ședința s-a suspendat, subiectele se vor reporta pentru ședința viitoare).


2 comentarii despre subiectul „Tranziția la DVB-T2 va cauza imposibilitatea emisiei unor televiziuni locale sau regionale, ce dețin doar licență analogică terestră ?”:
Anonim

Oare cine ar avea de castigat din afacerea asta?


Asa ziceam si eu...

Anonim

La noi este implementat aproximativ 90% CATV.
Este normal ca DVB-T(2) să fie ținut în frîu. Dacă nu era după normele UE de încetare a transmisiei analogice terestre pentru a face loc GSM-ului, nu aveam DVB-T(2). Nu o să ne comparăm niciodată cu Anglia și Italia la DVB-T(2) pentru că ele nu au distrus infrastructura de emisie terestră în detrimentului CATV. La noi a rămas emisia terestră la limita de avarie, în sensul că este nevoie de comunicații în eter în caz de calamitate.
Și mai este un factor foarte important care încetinește implementare și apoi dezvoltarea DVB-T(2), corupția. Vrem, nu vrem, ea există și este parte integrantă a procesului de implementare a DVB-T(2).Sa intervina si DNA-ul in acest sector.
Mult succes în implementarea sistemului.

Trimiteți un comentariu

☑ Sunt de acord cu Regulamentul comentariilor.

Top 10 articole în ultimele 7 zile

Operatori tv și de telecomunicații din România

AKTA (80) Digi (575) Focus Sat (262) FREESAT (25) iNES (26) Nextgen (85) Orange (236) Telekom (316) UPC (280) Vodafone (88)