luni, 14 septembrie 2020

Evoluții în serviciile de telefonie și internet din Republica Moldova, în trimestrul al doilea al acestui an

Numărul abonaților la serviciile de Internet fix în bandă largă din Republica Moldova a crescut în trimestrul II al anului 2020. De asemenea, gradul de utilizare a serviciilor de Internet mobil a crescut în Republica Moldova în același trimestru. În trimestrul II al anului curent, utilizatorii serviciilor de telefonie fixă din Republica Moldova au vorbit mai mult la telefon. Utilizatorii serviciilor de telefonie mobilă din Republica Moldova au generat un volum mai mare de apeluri de voce în trimestrul menționat anterior, anunță Agenţia Naţională pentru Reglementareîn Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei a Republicii Moldova.

Numărul abonaților la serviciile de Internet fix în bandă largă din Republica Moldova a crescut în trimestrul II al anului 2020.

În trimestrul II a anului curent, numărul abonaților la serviciile de Internet fix în bandă largă a crescut, față de finalul anului 2019, cu 2,9% și a totalizat circa 690 mii, conform datelor agregate de Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI). Această majorare se datorează creșterii numărului utilizatorilor de Internet fix prin fibră optică (FTTx), care s-au majorat cu 5,4%, totalizând 476,1 mii, dar și celor care au solicitat conexiuni prin cablu coaxial (DOCSIS), numărul cărora a crescut cu 5,5%, însumând 57,1 mii. Ponderea abonaților care au contractat conexiuni prin fibră optică a ajuns la 69%, a celor care au ales tehnologia DOCSIS a fost de 8,3%.

În același timp, numărul utilizatorilor conectați la rețea în baza tehnologiilor xDSL (Digital Subscriber Line) a scăzut cu 4,9% și a totalizat circa 155 mii, iar al celor conectați în baza altor tehnologii s-a diminuat cu 1,4% și au alcătuit 1,7 mii. Ponderea abonaților conectați prin xDSL a fost de 22,5%, iar cei conectați prin intermediul altor tehnologii au avut o pondere de 0,2%. Urmare a acestei evoluții, rata de penetrare a serviciilor de acces la Internet fix, raportată la 100 de locuitori, a crescut cu 1,1 puncte procentuale și a ajuns la 26,1%.

Conform datelor raportate, cele mai importante creșteri ale conexiunilor la Internet fix, în funcție de vitezele de transfer a datelor, contractate de abonați, au avut loc pe segmentul conexiunilor cu viteze de peste 100 Mbps și a celor ce permit viteze cuprinse între 30 Mbps și 100 Mbps. Numărul abonaților care au contractat primul tip de conexiune a crescut, față de sfârșitul anului 2019, cu 24,9% și a ajuns la 128,5 mii, iar numărul celor care au contractat al doilea tip de conexiune a crescut cu 0,7% și a totalizat 372,7 mii. În același timp, numărul abonaților care au contractat conexiuni ce permit viteze cuprinse între 10 Mbps și 30 Mbps s-a micșorat cu 4,1%, reprezentând 167,7 mii, numărul celor care au utilizat conexiuni cu viteze între 2 Mbps și 10 Mbps a scăzut cu 4,1%, însumând 7,4 mii, iar numărul celor care au utilizat conexiuni cu viteze de până la 2 Mbps s-a diminuat cu 9,7%, reprezentând 13,5 mii.

Potrivit datelor prezentate ANRCETI de către 99 de furnizori activi ai serviciilor de acces la Internet fix în bandă largă, în perioada de raport, veniturile obținute din vânzarea acestor servicii au crescut (comparativ cu perioada similară a anului 2019) cu 1,6%, și au însumat peste 344,7 mil. lei. În același timp, venitul mediu lunar per abonat (ARPU) la serviciile respective a scăzut cu 5,3% şi a reprezentat 168 lei.

Cotele de piață ale celor mai mari furnizori de servicii de acces la Internet fix în bandă largă, în funcție de venituri au fost: Moldtelecom - 61,2%, Starnet – 21,4% și Orange Moldova – 7,2%, iar cota cumulativă a celorlalți 96 de furnizori a fost de 10,2%.

Gradul de utilizare a serviciilor de Internet mobil a crescut în Republica Moldova în trimestrul II al anului 2020.

Potrivit datelor statistice prezentate de către cei trei furnizori de comunicații mobile în trimestrul II al anului curent, consumul de Internet mobil din Republica Moldova a crescut, pe fundalul diminuării numărului total de utilizatori și al volumului total al veniturilor provenite din serviciile respective. Astfel, traficul generat de utilizatorii serviciilor de acces la Internet mobil (3G, 4G și acces dedicat (prin modemuri/routere)) a înregistrat o creștere de 46,2% și a însumat 35,5 mil. GB. Din volumul total a traficului - 18,7 mil. GB (+53,8%) a fost generat prin intermediul smartphone-urilor, iar 16,8 mil. GB (+38,5%) prin acces dedicat.

În perioada de referință, un utilizator care a accesat Internet mobil prin intermediul smartphone-ului a generat în mediu un trafic lunar (AUPU) de aproximativ 3,1 GB (+52,1%), iar un utilizator care a accesat Internet mobil dedicat – un AUPU de 25,7 GB (+ 51,6%). Numărul total al utilizatorilor care au accesat Internet mobil în perioada de referință s-a redus, comparativ cu finele anului precedent, cu circa 11,5% și a însumat 2,1 mil. Din numărul total de utilizatori – 213,4 mii au fost utilizatorii serviciului de acces la Internet mobil dedicat (prin modemuri/routere).

Ca urmare acestei evoluții, rata de penetrare a serviciilor de acces la Internet mobil în bandă largă a constituit 79,8% (cu 9%. mai puțin, comparativ cu sfârșitul anului precedent), iar rata de penetrare a serviciilor de acces la Internet mobil dedicat s-a redus cu 0,8%. și reprezentat 8,1%.

Aceleași date arată că volumul total al veniturilor provenite din vânzarea serviciilor de acces la Internet mobil a scăzut, comparativ cu perioada similară a anului trecut, cu 4,7% și a constituit circa 286,6 mil. lei moldovenești. Venitul mediu lunar per abonat (ARPU) înregistrat de furnizorii serviciilor de acces la Internet mobil dedicat a constituit 88,5 lei (+7,4%), iar ARPU înregistrat din serviciile de acces la Internet mobil prin intermediul smartphone-urilor a reprezentat 38,4 lei (– 6,5%).

Cotele de piață ale furnizorilor, în funcţie de cifra de afaceri, au fost următoarele:”Orange Moldova” S.A. -62,5%, ”Moldcell” S.A. – 29% și ”Moldtelecom” S.A. – 8,5%.

În trimestrul II al anului curent utilizatorii serviciilor de telefonie fixă din Republica Moldova au vorbit mai mult la telefon.

Datele statistice despre evoluția pieței serviciilor de telefonie fixă, prelucrate de Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI), arată că volumul traficului de voce generat de abonați în perioada de raportare s-a majorat, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, cu circa 8,5% și a constituit circa 309,3 mil. minute.

Creșterea volumului total al convorbirilor se datorează majorării volumului convorbirilor realizate în rețelele proprii ale operatorilor. Astfel, volumul traficului realizat în aceleași rețele fixe a crescut cu 12,3%, alcătuind circa 202 mil. minute, ceea ce constituie 65,3% din volumul total de telefonie fixă.

Durata medie lunară (MoU) generată per abonat, în trimestrul II al anului curent, a constituit 155 minute (în creștere cu 16,1%), iar durata medie a unui apel a fost de 2,9 minute. Cele mai multe minute (168), vorbite în medie lunar la telefon, au revenit abonaților companiei ”Moldtelecom”. Fiecare abonat deservit de către ceilalți furnizori de telefonie fixă a vorbit în medie 43 minute.

Numărul utilizatorilor serviciilor de telefonie fixă a înregistrat o scădere, în raport cu finalul anului 2019, de 1,8%, totalizând 1,05 mil. Din numărul total de abonați – 924,3 mii au fost persoane fizice, iar 128,4 mii au fost persoanele juridice.Urmare a acestei evoluții, rata de penetrare a serviciilor de telefonie fixă, raportată la 100 de locuitori, a scăzut cu 0,1 puncte procentuale și a alcătuit 39,9%.

În același timp, volumul veniturilor provenite din serviciile de telefonie fixă a scăzut comparativ cu perioada similară a anului trecut, cu 15,9% și a reprezentat 97,9 mil. lei. Cota de 94% din această piață, în funcție de cifra de afaceri, revine S.A. ”Moldtelecom”.

Venitul mediu lunar de telefonie fixă (ARPU) a scăzut, comparativ cu perioada similară a anului trecut, cu 12,9% și a reprezentat 30,9 lei. Compania Moldtelecom a înregistrat un ARPU de 32,4 lei, iar furnizorii alternativi au înregistrat un ARPU de 17,9 lei.

Utilizatorii serviciilor de telefonie mobilă din Republica Moldova au generat un volum mai mare apeluri de voce, în trimestrul II al anului 2020.

Datele statistice prezentate Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI) de către furnizorii de comunicații mobile arată că volumul apelurilor de voce generat de utilizatori în perioada de raportare s-a majorat, față de aceiași perioadă a anului trecut, cu circa 5,9% și a constituit 1,7 mld. minute.

Analiza duratei apelurilor vocale denotă o creștere a numărului de convorbiri realizate în rețelele proprii ale operatorilor și a celor direcționate către alte rețele mobile. Astfel, volumul convorbirilor realizate în aceleași rețele mobile a crescut cu 4,2%, cumulând 1,2 mld. minute, iar cel realizat către alte rețele mobile s-a majorat cu 15,6%, însumând 338,1 mil. minute.

În același timp, volumul veniturilor provenite din serviciile de telefonie mobilă, în trimestrul II al anului 2020, a constituit 707,1 mil. lei, fiind în scădere cu 9,9%, comparativ cu perioada similară a anului trecut. Numărul total al utilizatorilor serviciilor de telefonie mobilă, în raport cu finalul anului 2019, a înregistrat o descreștere de 5%, totalizând 4,2 mil. utilizatori, dintre care 3,3 mil. erau activi.

Diminuarea numărului total de utilizatori a fost înregistrată la toți cei trei furnizori de comunicații mobile. Astfel, numărul utilizatorilor ”Moldtelecom” S.A. a scăzut cu 0,3% și a alcătuit 406,2 mii, baza de utilizatori ai ”Moldcell” S.A. s-a redus cu 8,6% și a constituit circa 1,4 mil., iar baza de abonați ai ”Orange Moldova” S.A. s-a diminuat cu 3,6% și a totalizat 2,4 mil. Urmare a acestei evoluții, rata de penetrare a serviciilor de telefonie mobilă, raportată la 100 de locuitori, a scăzut cu 8,2 puncte procentuale și a reprezentat 126,6%.

Durata medie lunară (MoU) generat de un utilizator, în trimestrul II al anului curent, a constituit 312 minute (în creștere cu 8,9%), iar durata medie a unui apel a fost de 2,2 minute. Cele mai multe minute (365), vorbite în medie lunar la telefon, au revenit utilizatorilor al companiei ”Moldtelecom” S.A., clienți deserviți de către ”Orange Moldova” S.A. au vorbit în medie 353 minute, iar clienții deserviți de ”Moldcell” S.A. au vorbit în medie 229 minute.

În perioada de raportare, venitul mediu lunar per utilizator activ de telefonie mobilă (ARPU) a scăzut, comparativ cu trimestrul II al anului 2019, cu 7,5% și a însumat 68,8 lei. ”Moldtelecom” S.A. a înregistrat un ARPU de 74 lei, ”Orange Moldova” S.A. – de 73,2 lei, iar ”Moldcell” S.A. - de 60 lei.

Cotele de piață, în funcție de cifra de afaceri, ale celor trei furnizori de telefonie mobilă nu au înregistrat schimbări semnificative. Astfel, 64,4% din piață revine ”Orange Moldova” S.A., 29,5% - ”Moldcell” S.A. şi 6,1% - ”Moldtelecom” S.A.


Niciun comentariu despre subiectul „Evoluții în serviciile de telefonie și internet din Republica Moldova, în trimestrul al doilea al acestui an”:

Trimiteți un comentariu

☑ Comentariile conforme cu regulile comunității vor fi aprobate în maxim 10 ore.

Top 5 articole în ultimele 7 zile