miercuri, 10 ianuarie 2024

Știați că puteți solicita facturi detaliate pentru serviciile de comunicații electronice?

Accesibilitatea prețurilor la serviciile de telefonie și internet este strâns legată de gradul de informare al utilizatorilor privind costurile de utilizare și de capacitatea lor de a gestiona cheltuielile. O factură standard periodică oferă o anumită transparență, dar utilizatorii pot opta pentru o factură detaliată pentru a avea o viziune mai clară și un control mai precis asupra cheltuielilor. ANCOM, autoritatea de reglementare, anunță printr-un comunicat remis către HD Satelit că introduce modificări în procesul de furnizare a facturilor detaliate pentru serviciile de telefonie și internet.

Telefon și factură - Imagine decorativă realizată de HD Satelit România


Informațiile esențiale din facturile detaliate

Facturile detaliate pot fi solicitate de utilizatori și furnizate în formatul ales de ei, indiferent de statutul lor (persoane fizice sau juridice) și de modalitatea de plată a serviciilor (preplătite sau abonamente). Acestea trebuie emise într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data solicitării.

Informațiile incluse în facturile detaliate sunt esențiale: perioada de tarifare, tariful lunar pentru abonament, suma totală facturată (inclusiv TVA), și, dacă este cazul, tarifele pentru serviciile suplimentare, traficul suplimentar realizat, costurile pentru conectare, instalare, reconectare sau deconectare, precum și costurile pentru închirierea sau achiziția de echipamente. De asemenea, facturile trebuie să evidențieze și beneficiile oferite utilizatorilor, cum ar fi gratuitățile și reducerile.

Informații speciale din facturile detaliate

Mai mult, facturile detaliate trebuie să includă informații specifice, adaptate tipului de serviciu furnizat:

Pentru serviciile de comunicații de voce, SMS și MMS:

- Detalii complete ale apelurilor și mesajelor trimise, incluzând numărul de telefon, data și ora, durata, precum și tariful aplicat. În cazul roaming-ului internațional, trebuie specificată țara al cărei timp legal a fost utilizat la emiterea facturii detaliate.

- Valorile diferențiate ale apelurilor și mesajelor, în funcție de tipul rețelei (rețele internaționale, în roaming, numere cu tarif special).

Pentru serviciile de acces la internet:

- Datele privind fiecare sesiune de acces, inclusiv data și ora începerii sesiunii, volumul de trafic consumat pe sesiune, precum și tariful total aplicat pentru sesiune sau pentru un grup de sesiuni, în funcție de unitatea de tarifare.

- Informații despre numărul de ore sau volumul de trafic inclus în abonament (limita de trafic), precum și despre traficul suplimentar generat prin depășirea acestei limite, dacă este cazul.

- Unitatea minimă de măsurare a traficului și modalitatea de rotunjire aplicată pentru o sesiune, dacă este cazul.

- Tariful pe unitatea minimă utilizată pentru măsurarea traficului.


Modalități de furnizare a facturilor detaliate

Facturile detaliate pentru serviciile de comunicații electronice pot fi furnizate în două moduri principale: în format fizic, prin trimiterea unei scrisori, sau în format electronic, fie la adresa de e-mail a clientului, fie în contul lor online de client. Deși furnizorii au dreptul de a percepe o taxă pentru emiterea facturilor detaliate, legislația le impune să ofere cel puțin o opțiune gratuită de transmitere a acestor facturi din opțiunile enumerate.

Aceste măsuri actualizate sunt în conformitate cu cerințele legislative europene și subliniază angajamentul ANCOM de a proteja interesele utilizatorilor de servicii de comunicații electronice. În era tehnologiei digitale, ANCOM îndeamnă utilizatorii să aleagă primirea facturilor în format electronic, inclusiv pentru facturile detaliate. Optarea pentru facturi electronice are mai multe avantaje: acces rapid la informații, reducerea consumului de hârtie și a impactului asupra mediului, și o gestionare electronică mai eficientă, facilitând arhivarea și monitorizarea cheltuielilor.


Procedura de contestare a facturilor detaliate și soluționarea reclamațiilor

Dacă utilizatorii constată discrepanțe sau au obiecții referitoare la modul de tarifare a serviciilor utilizate după examinarea unei facturi detaliate, au dreptul de a înainta o sesizare furnizorului de servicii. Perioada maximă permisă pentru contestarea sumelor facturate este stabilită în contract, fiind în general de 30 de zile de la data emiterii facturii. ANCOM recomandă depunerea sesizărilor în scris și obținerea unui număr de înregistrare pentru aceasta. Dacă utilizatorul nu este mulțumit de modul în care furnizorul a soluționat sesizarea, el poate apela la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor.

Important de reținut: în funcție de procedurile interne pentru gestionarea reclamațiilor, furnizorii pot fie să permită neplata sumei contestate până la soluționarea reclamației, fie să solicite plata integrală a facturii până la termenul de scadență. În cazul în care sesizarea este soluționată în favoarea clientului, suma contestată va fi returnată, de obicei sub forma unei reduceri pe factura următoare.

ANCOM are competența de a interveni în situații în care furnizorii nu emit facturile detaliate la solicitarea utilizatorilor conform condițiilor descrise sau dacă facturile nu includ informațiile minime prevăzute de legislație. Sesizările referitoare la aceste aspecte pot fi trimise direct la ANCOM.


Niciun comentariu despre subiectul „Știați că puteți solicita facturi detaliate pentru serviciile de comunicații electronice?”:

Trimiteți un comentariu

☑ Comentariile conforme cu regulile comunității vor fi aprobate în maxim 10 ore.

Top 5 articole în ultimele 7 zile