marți, 6 februarie 2024

Modul de licențiere a benzilor pentru serviciile mobile prin satelit va fi stabilit de ANCOM

ANCOM a anunțat, printr-un comunicat remis către HD Satelit, consultarea publică pentru planul de acțiuni 2024, vizând continuarea dezvoltării cadrului tehnic și economic pentru serviciile de comunicații electronice.

Telefon mobil - Imagine decorativă realizată de HD Satelit România

În sectorul administrării spectrului de frecvențe radio și resurselor de numerotație, Autoritatea plănuiește să elaboreze o decizie referitoare la metoda de alocare și asignare a codurilor internaționale pentru stațiile de radiocomunicații atribuite României și să desfășoare o consultare publică pentru a determina modul de licențiere a frecvențelor 1980-2010 MHz (Pământ-spațiu) / 2170-2200 MHz (spațiu-Pământ) pentru serviciul mobil prin satelit, urmând expirarea licențelor Inmarsat Ventures SE și Echostar Mobile Limited conform Deciziei CE nr. 2009/449/CE. Totodată, în vederea actualizării reglementărilor comunicațiilor din România, se intenționează revizuirea Deciziei nr. 543/2017 privind certificarea operatorilor de stații de radiocomunicații.

Licențierea frecvențelor 1980 - 2010 MHz (Pământ - spațiu) și 2170 - 2200 MHz (spațiu - Pământ), destinate utilizării de servicii mobile prin satelit, urmează să fie reevaluată după ce licențele inițiale acordate companiilor Inmarsat Ventures SE și Echostar Mobile Limited, conform Deciziei Comisiei Europene nr. 2009/449/CE, vor expira. Momentan, nu există o reglementare specifică la nivel european pentru acest proces. Un proiect de opinie elaborat de Radio Spectrum Policy Group (RSPG) la cererea Comisiei Europene este în prezent supus consultării publice, cu așteptări de finalizare în februarie 2024. Această opinie va servi drept bază pentru Comisia Europeană în vederea adoptării unor măsuri pentru ajustarea cadrului de reguli europene existente. Totuși, decizia finală privind acordarea licențelor va reveni statelor membre ale Uniunii Europene, conform noilor directive ce vor fi stabilite.

Autoritatea de Reglementare în Comunicații (ANCOM) planifică și implementarea unor inițiative cheie. Acestea includ publicarea unui inventar al regiunilor care în prezent nu beneficiază de servicii de internet în bandă largă prin conexiuni fixe, precum și realizarea unui studiu pentru a identifica extinderea geografică a rețelelor de comunicații fixe capabile să ofere acces la internet de mare viteză. În plus, ANCOM își propune să garanteze cetățenilor României accesul, în limite rezonabile, la minim un serviciu de internet în bandă largă prin intermediul unei conexiuni la punct fix. Pentru a asigura acest drept fundamental, agenția va dezvolta un cadru de reglementare care să definească criteriile de "rezonabilitate" pentru oferirea acestui serviciu. Aceste criterii vor lua în considerare diverse aspecte, cum ar fi costurile asociate cu instalarea serviciului, proximitatea locuinței la infrastructura de comunicații terestre existentă, specificitatea geografică ale locației, situația de locuire a beneficiarilor și alte elemente relevante.

În 2024, ANCOM va completa strategia sa de reglementare pentru comunicații electronice până în 2026 și va actualiza portalul www.aisemnal.ro cu noile date despre acoperirea rețelelor de telefonie mobilă, rezultate din campania de măsurători a acoperirii semnalului planificată pentru același an. 

În cadrul planului de acțiuni, sunt incluse și alte inițiative precum revizuirea procedurilor pentru colectarea datelor statistice, evaluarea pieței pentru serviciile de acces local fix, actualizarea Deciziei nr. 1023/2008 referitoare la comunicațiile cu Sistemul național unic pentru apeluri de urgență și stabilirea unor tarife orientative pentru accesul la anumite infrastructuri fizice rutiere, pentru a facilita aplicarea Legii Infrastructurii. 

De asemenea, ANCOM, în colaborare cu ANRCETI din Republica Moldova, va monitoriza și va raporta evoluția situației în 2023 legată de implementarea Acordului dintre România și Republica Moldova pentru reducerea tarifelor la roaming internațional și apeluri internaționale, acord semnat de guvernele celor două țări în februarie 2022.

Pentru a se asigura conformitatea cu Regulamentul (UE) 2022/2065, emis de Parlamentul European și Consiliu, care vizează crearea unei piețe unice pentru serviciile digitale și modificarea Directivei 2000/31/CE (cunoscut sub numele de Regulamentul privind Serviciile Digitale - DSA), România a inițiat un proiect de lege. Acesta prevede implementarea măsurilor legislative naționale necesare pentru a transpune în legislația românească dispozițiile Regulamentului DSA, cu aplicabilitate obligatorie pentru toate statele membre ale Uniunii Europene începând cu 17 februarie 2024. Proiectul de lege se află în prezent în procesul de adopție de către Parlamentul României.

Conform acestui proiect, Autoritatea competenta va dezvolta și legislația secundară necesară care va detalia procedurile și condițiile specifice pentru mai multe aspecte esențiale. Acestea includ modul de raportare a informațiilor de către furnizorii de servicii intermediare, procedurile de gestionare a reclamațiilor, criteriile și procedurile pentru acordarea, suspendarea, anularea și retragerea statutului de notificator de încredere și de cercetător agreat. De asemenea, vor fi stabilite norme generale pentru desfășurarea inspecțiilor de către personalul autorizat al ANCOM și vor fi definite condițiile și procedura pentru acordarea, suspendarea și retragerea certificării entităților de soluționare extrajudiciară a litigiilor.

În domeniul serviciilor poștale, Autoritatea de Reglementare planifică să inițieze un proces pentru desemnarea unuia sau mai multor operatori responsabili cu furnizarea serviciului universal de poștă, ca urmare a expirării mandatului actualului furnizor la data de 31 decembrie 2024. Este de asemenea în curs de dezvoltare o strategie de reglementare specifică pentru serviciile poștale pentru anul 2025, care va avea un impact semnificativ asupra sectorului.

Pe lângă aceste inițiative, planul de acțiuni pentru anul 2024 include realizarea unui studiu referitor la posibilitatea implementării serviciilor self-service pentru expedierea corespondenței, elaborarea unui raport dedicat calității serviciilor de curierat și a efectelor comerțului electronic asupra industriei serviciilor poștale, precum și crearea unui raport despre indicatorii statistici relevanți pentru acest sector. În paralel, Autoritatea va continua să monitorizeze implementarea Regulamentului UE nr. 2018/644 privind livrările transfrontaliere de colete, prin colectarea și analiza datelor statistice și a informațiilor furnizate de prestatorii de servicii poștale.

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) pune la dispoziţie Planul său de acţiuni pentru anul 2024 pentru consultare publică. Publicul interesat este încurajat să participe activ la acest proces, având oportunitatea de a revizui documentul şi de a oferi feedback constructiv. Pentru a facilita acest proces, ANCOM acceptă observaţii şi propuneri până la data limită de 20 februarie 2024. Contribuţiile pot fi trimise prin mai multe canale: direct la adresa sediului central situat la Strada Delea Nouă nr. 2, sector 3, Bucureşti, utilizând Registratura online disponibilă pe site-ul ANCOM sau prin intermediul direcţiilor regionale ale Autorităţii. De asemenea, participanţii pot opta pentru transmiterea observaţiilor prin fax, la numărul +40 372 845 402, sau prin e-mail, la adresa consultare@ancom.ro. Această invitaţie deschide calea către un dialog constructiv între ANCOM și comunitatea interesată, asigurându-se că Planul de acţiuni pentru 2024 este aliniat cu nevoile şi aşteptările sectorului de telecomunicaţii și al societății în general. Proiectul poate fi consultat dând click AICI.

Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) a demarat și un proces amplu de colectare a feedback-ului de la utilizatorii finali ai serviciilor de comunicații, incluzând atât serviciile de comunicații electronice cât și serviciile poștale. Obiectivul principal al acestui sondaj este de a acumula informații valoroase referitoare la gradul de satisfacție al consumatorilor privind ANCOM, pentru a putea înțelege în profunzime nevoile și așteptările acestora. Prin acest demers, ANCOM își propune să asigure o informare adecvată și actualizată despre starea pieței de comunicații, facilitând astfel o experiență îmbunătățită pentru utilizatori. Participanții sunt încurajați să își exprime opinia și să contribuie la forma finală a serviciilor prin completarea sondajului disponibil online, până la data limită de 29 februarie 2024. Sondajul poate fi accesat AICI.


Niciun comentariu despre subiectul „Modul de licențiere a benzilor pentru serviciile mobile prin satelit va fi stabilit de ANCOM”:

Trimiteți un comentariu

☑ Comentariile conforme cu regulile comunității vor fi aprobate în maxim 10 ore.

Top 5 articole în ultimele 7 zile