marți, 26 martie 2013

Televiziunile și radiourile pot fi vândute doar după un an de la lansare

Societăţile si persoanele care deţin licenţe de radio și de televiziune le vor putea ceda sau vinde unor alte persoane terțe numai după trecerea unui an din momentul lansării lor, potrivit unui proiect de Decizie, adoptat marţi de CNA.

Probabil CNA are in vedere blocarea "speculei" rapide cu licențe audiovizuale.

Membrii CNA au pus in discutie şi au adoptat in 26 martie 2013 un proiect de Decizie, care reglementeaza modul in care pot fi cedate licenţele audiovizuale.

Radiodifuzorii vor avea obligaţia să aducă la cunoştinţa CNA printr-o modalitate scrisă, orice modificare apărută în datele din licenţa audiovizuală. Aceste modificări în licenţa audiovizuală pot fi aduse după minim 1 an de la începerea difuzării serviciului de programe, prelungirea valabilităţii sau preluarea licenţei audiovizuale.

Până în prezent, cei care deín de posturi de rteleviziune sau radio erau obligaţi să anunte  CNA de orice modificare apărută în datele din licenţă, însă aveau posibilitatea sa cedeze sau vândă licenţa imediat după obţinerea deciziei de autorizare de la Consiliul National al Audiovizualului.

Noul proiect  prevede că televiziunile şi radiourile vor putea fi vândute numai după un an de la momentul lansării lor. În ultimii ani, membrii CNA au discutat deseori despre introducerea unor restricţii privind cedării licenţelor de la o societate la alta, cedări care în fapt ascundea de obicei vânzărea posturilor respective.

Introducerea termenului de 1 an în care deţinătorul de licenţă nu o poate modifica în niciun sens a fost aprobată cu unanimitate de voturi de membrii Consiliului National al Audiovizualului.

Decizia mai statueaza că grilele televiziunor şi radiourilor şi profilurile acestora pot fi schimbate doar dupa un an de când au început emisia si doar aprobarea CNA.

În privinta acestor modificari după un an de emisie, operatorii licenţelor in cauza trebuie să ceara acordul CNA cu minim 30 de zile înainte de a fi aduse modificarile. Daca se modifica formatul principal al serviciului de programe şi structura programelor, trebuie depusa grila de program pentru un interval de o săptămână, clasificarea emisiunilor pe genuri de programe şi procentele alocate programelor respective.

În proiect a fost adaugat un articol care prevede si obligatiile noului titular de licenta dupa cedarea sau vanzarea acesteia:  "Licenţa audiovizuală acordată în conformitate cu prevederile Legii nr. 504/2002, poate fi cedată către un terţ numai cu acordul Consiliului Naţional al Audiovizualului şi cu asumarea de către noul titular a tuturor obligaţiilor decurgând din licenţă (...) dar nu mai devreme de 1 an de la data începerii difuzării serviciului de programe".

De asemenea,  pentru a obtineacordul de cedare a licentei, solicitanţii vor trebui sa depună la CNA un dosar cu urmatoarele documente: cererea titularului de licenţă audiovizuală cu privire la cedarea acesteia, semnată de reprezentantul legal al solicitantului, însoţită de licenţa audiovizuală şi decizia de autorizare audiovizuală, ambele în original; hotărârea adunării generale a acţionarilor/asociaţilor privind cedarea licenţei, semnată de toţi acţionarii persoane fizice şi/sau persoanele împuternicite ale acţionarilor persoane juridice, conform certificat constatator, în original; certificat de atestare fiscală al cedentului; solicitarea sau cererea cesionarului cu privire la preluarea licenţei audiovizuale, însoţită de alte documente prevăzute în legislaţia audiovizualului.

CNA va decide asupra cererii de cedare în termen de 30 de zile, comunicând în scris decizia sa celor care au facut solicitarea.

Proiectul de Decizie urmează să fie supus dezbaterii in mod public. După ce părţile interesate vor fi consultate, proiectul va fi adoptat de către Consiliul National al Audiovizualului. Surse partiala: mediafax.ro, CNA.

Decizia intra însă în vigoare de abia după publicarea în Monitorul Oficial.


Niciun comentariu despre subiectul „Televiziunile și radiourile pot fi vândute doar după un an de la lansare”:

Trimiteți un comentariu

☑ Comentariile conforme cu regulile comunității vor fi aprobate în maxim 10 ore.

Top 5 articole în ultimele 7 zile