vineri, 12 iulie 2013

OFICIAL: Tranziţia la televiziunea digitală terestră în România

Guvernul României a aprobat Strategia privind tranziţia de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră şi implementarea serviciilor multimedia digitale la nivel naţional, aceasta strategie fiind publicată deja in Monitorul Oficial al României.

Aşadar, este oficial: vor fi 5 multiplexuri, cel putin unul din UHF va transmite canale FTA, standardul de transmisie va fi DVB-T2, transmisia analogică a TVR 2 va inceta treptat ( TVR 1 va rămâne transmis şi în analogic până la definitivarea tranzitiei), iar până la 1 iulie 2014 s-ar putea ca minim un multiplex sa acopere deja 40% din populaţie. Orice transmisie analogica pe teritoriul României va înceta până cel târziu pe 17 iunie 2015, iar ANCOM si CNA vor da cu băţul.

In continuare puteţi afla multe detalii interesante din Strategia oficiala privind tranziţia de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră.

În conformitate cu obligaţiile asumate ca stat membru al Uniunii Europene, raportat şi la angajamentul pe care România şi l-a asumat ca ţară semnatară a Actelor finale ale Conferinţei Regionale de Radiocomunicaţii de la Geneva 2006 (RRC-06), organizată de Uniunea Internaţională a Telecomunicaţiilor (UIT), Guvernul României decide, prin prezentul document de strategie, implementarea serviciilor de televiziune digitală terestră la nivel naţional şi finalizarea procesului de încetare a serviciilor de televiziune analogică terestră până la 17 iunie 2015. Această acţiune nu va implica doar schimbări tehnice, ci va presupune modernizarea peisajului audiovizual, aducând cu sine introducerea pas cu pas a noilor reglementări menite să asigure o utilizare eficientă a spectrului radio, realizată prin migrarea spre televiziunea digitală, precum şi campanii de informare ce vor facilita înţelegerea a ceea ce presupune tranziţia şi ulterior realizarea acesteia.

Conversia televiziunii terestre de la transmisia analogică la cea digitală este parte componentă a tranziţiei generale spre oportunităţile oferite de reţelele de comunicaţii electronice cu performanţă superioară care permit transmiterea pe lângă serviciile terestre de televiziune şi a serviciilor de date către terminale.

Dezvoltarea echilibrată a infrastructurii pentru furnizarea de servicii de televiziune în format digital, prin intermediul transmisiilor terestre, se va face pe teritoriul întregii ţări.

Implementarea flexibilă a noilor servicii de televiziune în format digital utilizând tehnologii avansate de transmisie şi permiţând dezvoltarea de viitoare tehnologii, în funcţie de cererile pieţei pentru astfel de servicii.

Trebuie asigurata diminuarea efectelor negative ale tranziţiei de la furnizarea de servicii de televiziune în sistem analogic la furnizarea de servicii de televiziune în sistem digital, având în vedere necesitatea asigurării continuităţii serviciilor publice de televiziune şi în acelaşi timp păstrarea unei competitivităţi loiale pe piaţă.

România poate implementa la nivel naţional 4 multiplexuri digitale terestre în banda UHF şi unul în banda VHF, rămânând ca la nivel regional/local să existe posibilitatea alocării unor multiplexuri digitale terestre suplimentare în funcţie de posibilităţile tehnice şi în limitele Planului RRC-06. Pentru realizarea obiectivelor se vor acorda 4 multiplexuri digitale naţionale pentru televiziune digitală terestră în banda UHF (ultra high frequency) şi unul în banda VHF (very high frequency); furnizarea unui serviciu de programe în sistem digital terestru atât pe multiplexurile prevăzute în Planul RRC-06, cu modificările ulterioare (4 în banda UHF şi 1 în banda VHF), cât şi pe multiplexurile regionale/locale se face în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Un multiplex din cele 4 disponibile în banda UHF va fi sigur FTA si se va acorda cu impunerea unor condiţii de acoperire teritorială şi de populaţie, respectiv de preluare şi transmisie „free to air”, în condiţii transparente, concurenţiale şi nediscriminatorii, pentru posturile publice de televiziune, precum şi pentru posturile private de televiziune care transmit analogic terestru, în conformitate cu prevederile Legii audiovizualului. Prin „free to air” se înţelege transmisia necriptată a programelor, respectiv recepţia liberă a acestora.

Operatorul care transmite în prezent programele televiziunii publice în format analogic poate implementa un proiect de extindere la nivel naţional a experimentului existent de televiziune digitală în standard DVB-T. Proiectul-pilot va utiliza frecvenţele radio alocate pentru reţeaua actuală de televiziune analogică TVR2 din UHF ce se regăsesc în Planul RRC-06, cu impunerea unor condiţii de preluare şi transmisie „free to air”, în condiţii economice transparente şi nediscriminatorii pentru programele publice de televiziune. Condiţiile tehnice minimale pentru implementarea acestui proiect sunt:
a) standardul de transmisie DVB-T2;
b) acoperire în condiţiile recepţiei fixe de 40% din populaţie până la data de 1 iulie 2014, respectiv 70% din populaţie până la data de 17 iunie 2015;
c) posibilitatea utilizării infrastructurii proprii.

Transmisia analogică pe cale radio terestră a programului public TVR2 va înceta treptat, pe regiuni, pe măsura implementării proiectului sus-menţionat, respectiv prin transmisia în sistem digital, după un calendar agreat de către Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA), Autoritatea Naţională de Administrare şi Reglementare pentru Comunicaţii (ANCOM) şi operator. Întreruperea transmisiei programului public TVR2 necesară implementării Strategiei nu va depăşi 20 de zile calendaristice, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Operatorul poate beneficia de un acord din partea ANCOM pentru extinderea proiectului-pilot actual de televiziune digitală terestră, până la data prevăzută pentru încetarea totală a transmisiilor analogice, respectiv 17 iunie 2015. De acelaşi tip de acord pot beneficia, în aceleaşi condiţii transparente, concurenţiale şi nediscriminatorii, şi alţi operatori, în limitele tehnice permise de planurile de frecvenţe analogice/digitale.

Se va lansa, cu începere de la data de 1 august 2013, o campanie de informare şi mediatizare a procesului de tranziţie de la televiziunea terestră analogică la televiziunea terestră digitală.

în perioada de tranziţie, până la data de 17 iunie 2015, se va asigura de către operatorul actual şi transmisia în paralel (simulcast) a programului public TVR1 în sistem analogic în banda VHF, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Un multiplex digital naţional din cele 4 se va acorda, conform legii, prin procedură de selecţie organizată de către ANCOM Acest multiplex va funcţiona în banda UHF, cu posibilitatea de transmitere a posturilor publice şi private de televiziune după 17 iunie 2015 şi va trebui să asigure o acoperire în recepţie fixă de 90% din populaţie şi 80% din teritoriu la 31 decembrie 2016.

Restul de 4 multiplexuri digitale naţionale, 3 multiplexuri în banda UHF şi 1 în banda VHF, vor fi acordate conform legii, prin procedură de selecţie organizată de către ANCOM, cu posibilitatea de furnizare a serviciilor comerciale de retransmisie a posturilor de televiziune după 17 iunie 2015.

Atât multiplexul digital naţional condiţionat, cât şi celelalte 4 multiplexuri digitale naţionale (3 în banda UHF şi 1 în banda VHF) vor fi acordate simultan prin procedură de selecţie organizată de ANCOM înaintea datei de 17 iunie 2015. Dacă prin această procedură unul sau mai multe multiplexuri nu vor fi acordate, ANCOM poate repeta procedura de selecţie pentru multiplexul/multiplexurile rămas/rămase nealocat/nealocate.

Standardul de televiziune digitală terestră utilizat pentru transmisia celor 5 multiplexuri va fi DVB-T2.

Multiplexurile regionale/locale vor fi acordate prin procedură de selecţie organizată de către ANCOM.

În scopul coordonării procesului de tranziţie de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală terestră, ANCOM va avea următoarele responsabilităţi specifice:
- analizarea Planului RRC-06 şi repartizarea frecvenţelor pe multiplexuri, având în vedere actele finale ale conferinţelor mondiale de radiocomunicaţii ale UIT şi deciziile adoptate la nivelul Uniunii Europene referitoare la implementarea dividendului digital, precum şi rezultatele obţinute la coordonarea internaţională a frecvenţelor;
- elaborarea calendarului şi a condiţiilor tehnice pentru acordarea multiplexurilor naţionale de televiziune digitală şi a multiplexurilor regionale/locale;
- coordonarea şi monitorizarea procesului de tranziţie de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală terestră;
- identificarea acelor condiţii ce conduc la desfăşurarea în condiţii optime a procesului de tranziţie de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală terestră;
- acordarea licenţelor de utilizare a frecvenţelor în sistem digital terestru;
- autorizarea tehnică a emisiilor digitale;
- supravegherea şi controlul respectării obligaţiilor prevăzute în licenţele de utilizare a frecvenţelor în sistem digital terestru.

În exercitarea atribuţiilor sale de coordonare a procesului de tranziţie la televiziunea digitală terestră, ANCOM va colabora cu CNA, care este responsabil de:

- monitorizarea şi asigurarea punerii în practică, împreună cu Ministerul Culturii, a politicilor audiovizuale asumate de România, a campaniilor de informare şi mediatizare a procesului de tranziţie de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală terestră;
- acordarea licenţelor audiovizuale digitale în cadrul multiplexurilor pentru serviciile media audiovizuale digitale, în conformitate cu responsabilităţile ce îi revin potrivit legii.

Update 4 iunie 2014ANCOM va organiza joi, 5 iunie, începând cu ora 10.00, primele runde de licitaţie în vederea acordării celor cinci multiplexuri de televiziune digitală disponibile în România. La licitaţie sunt inscrise RCS & RDS S.A. şi Societatea Naţională de Radiocomunicaţii S.A. Detalii AICI.

Update 5 iunie 2014: Licitatia pentru licentele de televiziune digitala va continua vineri, 6 iunie, dupa ce joi, in urma a doua runde, cererea nu a mai depășit oferta in niciuna dintre categoriile de licente (multiplexuri), dar exista inca licente neadjudecate. Insă inițial cererea a depășit oferta, deci 100% au existat modificări in opțiunile de adjudecare. Ori RCS-RDS, ori SNR, ori ambii au renuntat la unul sau mai multe multiplexuri pe care doreau sa le adjudece.

"Se incheie astfel faza rundelor primare, iar licitatia va continua cu organizarea unei runde primare suplimentare in care participantii pot licita pentru multiplexurile ramase neadjudecate. Runda primara suplimentara va fi organizata vineri, 6 iunie, de la ora 10:00. La runda primara suplimentara pot participa ambii ofertanti, indiferent daca au obtinut sau nu multiplexuri in rundele anterioare", se arata intr-un comunicat al ANCOM.

Update 6 iunie 2014În urma rundelor primare desfăşurate ieri şi a rundei primare suplimentare susţinute astăzi în cadrul licitaţiei pentru acordarea multiplexurilor de televiziune digitală, au fost determinaţi câştigătorii şi preţurile de bază pe care aceştia trebuie să le achite. Licitaţia continuă cu o rundă de alocare care va avea loc marţi, 10 iunie, de la ora 10.00. Detalii AICI.

Update 10 iunie 2014: SNR a câștigat 3 multiplexuri de televiziune digitală terestră. RCS-RDS nu a câștigat nici un multiplex ? Un comunicat Ancom aunta ca SNR a castigat 3 dintre cele 5 multiplexuri de televiziune digitala terestra in Romania. Nu este specificat exact că RCS-RDS nu a castigat niciunul, ci că SNR a castigat trei dintre acestea. Deci rămân doua multiplexuri despre care nu se stie exact daca au fost alocate RCS-RDS sau râmân deschise pentru noi licitatii. A renuntat RCS-RDS la licitatie ? In acest caz, care sunt oare motivele ? Nu mai dorește RCS-RDS să se implice in proiectul de televiziune digitală terestră din România ? Mai multe detalii gasiti AICI.

UPDATE 11 noiembrie 2016: A fost publicată harta cu emițătoarele și canalele de emisie în DVB-T2 pentru luna noiembrie 2016. Detalii găsiti AICI.


20 de comentarii despre subiectul „OFICIAL: Tranziţia la televiziunea digitală terestră în România”:
nycku

care este diferenta dintre dvb-t si dvb-t2,eu am un recivier dvb-t si un tv tot asa ,pot receptiona semnal cu ele

Anonim

IN SFÂRŞIT !!! Este destul de clar ce va fi! Să speram ca nu vor intinde tranzitia pana in ultima zi.

Cei care visau la 50 de canale FTA, pot acum sa isi puna pofta in cui. Sigur va fi doar un multiplex FTA, vreo 10 canale. Alte 10 canale vor fi probabil necodate prin alte multiplexe. Nu vor fi mai mult de 20 de canale necodate. Pentru restulul canalelor vei scoate banii din buzunar, ca si la cablu sau satelit, desi probabil mai ieftin.

Plus ca transmisia va fi DVB-T2, adica pa televizoarele care nu au tunner DVB-T2, sau ma rog iarasi receptoare cumparate si telecomezi in plus prin casa, pentru cele necodate, ca petru cele codate va trebui tot receiver sau CAM pentru televizoarele compatibile cu tunnr DVB-T2.

Plus ca am vazut ca s-a anuntat de "serviciile de date către terminale", oare inseamna aplicatii transmise prin aceleasi multiplexe, internet sau se refera la televiziunea digitala mobila, care poate fi transmisa concomitent cu televiziunea digitala standard ?

Oricum asteptam cu nerabdare inceperea tranzitiei, ca ne-am saturat sa asteptam. Bine ca in sfarsit a fost legiferat procesul si acum trebuie sa respecte termenele.

Anonim

Intrebare:
Cei care au Receivere DVB-t pot receptiona cu ele programele emise prin DVB-t2 ? sau sunt nevoiti sa isi achizitioneze alte receivere compatibile DVB-t2?

Cei care au televizoare cu dvb-t pot receptiona programele ce vor fi transmise prin DVB-T2? sau ar trebui sa schimbe televizoarele si sa achizitioneze televizoare care sa stie DVB-t2 ?

Anonim

S-a scris si in comentariul anterior comentariului tău: nu poti receptiona canale DVB-T2 cu tuner DVB-T sau receiver DVB-T. La revedere, la gunoi si altele noi ! :)))

Adica ma rog, ar fi o sansa, daca ar transmite pe DVB-T2 exact cu caracteristicile de la DVB-T, dar care ar fi interesul? Pentru ca s-ar pierde toate avanatajele tehnice ale DVBT-2. Sansa e de 1 % sa transmita compatibil.

Deci nu vor merge receiverele DVB-T ca sa prinzi DVB-T2.

Anonim

E foarte bine si 20 canale tv,(mai ales fara abonament)la noi sunt multe firme care ofera 40-60 s.m.d. canale tv ,credeti ca noi ne uitam la toate ,vizionam programe rom.,cele mai importante.Sunt bine venite si aceste canale tv.SE STIE CE CANALE TV VA FII!!!

Anonim

Sunt programe digital terestru ,pe aceasta transmisie o influienteaza cumva timpul nefavorabil.

detrax

Anonim de la 13 iulie 2013, 10:47 , daca "SE STIE CE CANALE TV VA FII!!!", nu ni le spui si nouă ?

13 iulie 2013, 10:51, normal ca exista posibilitatea ca intemperiile atmosferice sa influenteze semnalul, asa cum influenteaza in orice transmisie.

Anonim

Am pus intrebarea daca stie cineva ce progreme tv se transmit terestru, atunci idem DTH.

detrax

Offtopic: Păi atunci învaţă să scrii gramatical corect ( noţiunile de bază de clasa a II-a), dacă vrei sa te înteleagă ceilalţi si sa primesti răspunsuri. Orice întrebare se încheie cu semnul intrebarii ( care este acesta: "?" ), iar o exclamaţie se încheie cu semnul exclamării ( care este acesta: "!"). Cu excepţia situaţiei ca ai vârsta de doar 9 ani, nu ai nici o scuză că nu ştii aceasta regulă elementară de comunicare. Ai înţeles ? Mă bucur !

Ontopic: Vor fi sigur transmise în DVB-T2 televiziunile TVR 1, TVR 2 si televiziunile regionale ale TVR. În rest nu se ştie nimic la ora actuală despre viitoarea grilă digitală terestră a României. Va depinde de licitaţii şi de interese. E posibil să se lanseze chiar un operator cu plată digital terestru ( criptat )

Anonim

Multiplexul de tranzitie este gandit sa poata transmite un numar de pana la 14 programe SD. O alta varianta ar fi 2 programe HD si 6-7 programe SD. Obligatoriu se vor transmite programele TVR 1 si TVR 2. CNA va decide restul programelor in functie de solicitarile producatorilor de programe. Pentru acest multiplex de tranzitie, receptia va fi gratuita. Oricum programele TVR 1 si TVR 2 vor fi transmise gratuit si dupa oprirea completa a transmisiunilor analogice.

Deci care va asteptati la o grila gratuita gen tv cablu, visati in continuare.

Anonim

Programele care sunt transmise digital terestru momentan ,va fi si in toata tara,cu timpu va veni si alte programe tv.Daca sunt programele principale romanesti e deajuns mai ales pentru o anumita categorie de oameni.

detrax

De unde stii tu ca vor fi acelea programele transmise, respectiv cele care sunt acum transmise prin DVB-T?

Ca nu stie nici CNA si nici ANCOM si stii tu...

Nu se stie, pentru ca se vor scoate la licitatie muxurile si de abia atunci se va stii care sunt canalele ce vor fi transmise, in afara de TVR 1 si TVR2, care au fost deja anuntate (de fapt singurele anuntate).

Anonim

90 % din televizoarele de pe piata au doar tuner dvb-t. Cu alte cuvinte cine si-a cumparat deja si-a luat teapa! Poate se inventeaza un 'remat' cu televizoarele cu dvb-t! :-))))

detrax

Ai dreptate ca respectivele televizoare DVB-T nu vor receptiona DVB-T2 direct, ci vor trebui cumparate receievere DVB-T2. Dar nu cred ca vor costa prea mult, ci intre 100 si 200 RON.

Anonim

Programe DVB-T sunt transmise o parte din ele.

Anonim

Asta ar insemna ca anumite programe tv transmise prin cablu va disparea ,unde e analog.

detrax

Iarasi nu intelegeti...

Anonim care spui "Programe DVB-T sunt transmise o parte din ele.", raspunsul pentru tine este:

Canalele acelea din DVB-T vor disparea si vor fi transmise doar canale in DVB-T2, fiindca se renunta la standardul DVB-T. Acelea au fost si sunt niste experimente DVB-T in anumite zone geografice, iar pentru licentele de distributie in DVB-T2 se vor face licitatii de la zero.

Anonim care spui "Asta ar insemna ca anumite programe tv transmise prin cablu va disparea ,unde e analog.", răspunsul pentru tine este:

Televiziune digitala terestra DVB-T2 nu inseamna televiziune prin cablu, ci televiziune prin aer sau eter, receptionabila cu antenă cu elemenţi, asa cum erau antenele Yagi sau de camera folosite pentru receptia programelor tv, mai ales pe vremea comunismului si bineinteles si in prezent pentru receptia transmisiilor analogice in eter, care mai exista ( TVR1, TVR2, statii de televiziune locale analogice etc). Asadar, tranzitia la televiziunea digitala se va face pentru televiziunea terestra prin eter, renuntandu-se la transmiile analogice prin aer, dar NU si pentru televiziunea prin cablu analogica, care poate rămâne, daca doresc operatorii, multi ani de acum inainte.

Anonim

Asteptam in continuare sa vedem ce va fii si mai vb.

Anonim

Asta inseamna ca intr-un an sau doi pretul acualelor tv led va scadea mult pentru ca toate au dvb-t. Nici macar televizoarele smart mai recente nu vin cu dvb-t2.

nicu

Este absolut corect ce spui. Totusi, tinand cont ca un receiver HD DVB-T2 e sub 100 RON, nu prea vad mare impediment ca nu au DVB-T2 respectivele televizoare.

Trimiteți un comentariu

☑ Comentariile conforme cu regulile comunității vor fi aprobate în maxim 10 ore.

Top 5 articole în ultimele 7 zile