joi, 27 martie 2014

CNA-ul a introdus delay-ul

CNA a adoptat decizie nr. 197 din 27 martie 2014 privind modificarea și completarea Deciziei Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările și completările ulterioare.

Prezent la şedinţa CNA de joi, George Chiriţă, directorul executiv al Asociaţiei Române de Comunicaţii Audiovizuale (ARCA), a cerut CNA să nu introducă în Codul audiovizual prevederea referitoare la delay.

George Chiriţă a transmis Consiliului o adresă în care a spus că articolul referitor la delay "introduce o dispoziţie redundantă, dar şi contradictorie cu legea audiovizualului, dat fiind că obligaţia de a nu difuza «scene, expresii sau comportamente» care contravin reglementărilor exista deja prin efectul ansamblului reglementărilor din domeniul audiovizual (legea audiovizualului şi codul audiovizualului) şi ea include libertatea radiodifuzorului de a alege orice mijloace necesare pentru a evita încălcarea dispoziţiilor codului ca efect al unor intervenţii în programele în direct care ar genera încălcări ale codului".

George Chiriţă a mai spus în adresă că "articolul transformă o libertate într-o obligaţie". "Principiul care trebuie să stea la baza reglementărilor este acela că se sancţionează încălcarea reglementării nu şi lipsa de acţiune a radiodifuzorului (neadoptarea de mijloace de prevenire) care nu poate constitui în sine o încălcare a reglementării. Dacă s-ar introduce aceasta reglementare, atunci, prin efectul articolului 91 al legii audiovizualului, care spune că sunt contravenţii inclusiv actele de nerespectare a deciziilor având caracter normativ emise de Consiliu, simpla neaplicare a unor mijloace de prevenţie ar constitui contravenţie, chiar dacă programele cărora ar trebui să li se aplice astfel de mijloace nu ar conţine încălcări ale reglementărilor", a spus Chiriţă.


Potrivit lui Chiriţă, utilizarea delay-ul ar face imposibilă realizarea emisiunilor interactive în care spectatorii sau invitaţii intervin telefonic sau prin video în direct, deoarece aceştia nu mai pot utiliza imaginea televizată şi sunetul asociat pentru constituirea dialogului, din cauza diferenţei de timp dintre mesajul lor, care survine în timp real, şi mesajul din studio care le-ar deveni accesibil cu o anume întârziere. "Totodată, impunerea utilizării acestei soluţii ar contraveni însuşi principiului central al televiziunii, care este transmisia în direct. Trebuie reţinut că dispozitivul care permite realizarea delay-ului costă în jur de 10.000 de euro şi că utilizarea lui impune costuri salariale pentru operator/ operatori", a mai spus Chiriţă.


Mai jos regasiti textul deciziei:

ART. I - Decizia Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 220/2011 privind Codul de
reglementare a conţinutului audiovizual, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 174 din 11 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică și se completează după
cum urmează:

1. După articolul 29 se introduce un nou articol, articolul 29^1, cu următorul cuprins:

„ART. 29^1 - În cazul programelor difuzate în direct, altele decât cele de ştiri şi transmisiunile
sportive, radiodifuzorii au obligaţia să folosească orice mijloace, inclusiv delay-ul, astfel încât să prevină difuzarea unor scene, expresii sau comportamente care contravin dispozițiilor prezentului
cod privind protecția minorilor și a demnității umane.”

2. La articolul 40 alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(3) Moderatorii, prezentatorii şi realizatorii programelor au obligaţia să nu folosească şi să nu
permită invitaţilor să folosească un limbaj injurios sau să instige la violenţă.”

3. Articolul 42 se modifică și va avea următorul cuprins:

„ART. 42 - (1) Este interzisă difuzarea de imagini sau de înregistrări cu persoane aflate în stare de reţinere sau arest, fără acordul acestora. 2

(2) Este interzisă difuzarea de imagini sau de înregistrări cu persoane executând o pedeapsă privativă de libertate, cu excepția situațiilor în care acestea demonstrează încălcări ale unor drepturi sau există un interes public justificat.
(3) Imaginile și/sau înregistrările cu persoane aflate în stare de reţinere, arest sau care execută o pedeapsă privativă de libertate nu trebuie prezentate într-un mod excesiv și nerezonabil.
(4) În cadrul programelor audiovizuale nu pot fi oferite, direct sau indirect, recompense şi nu pot fi făcute promisiuni de recompensare a persoanelor care ar putea depune mărturie în instanţe
judecătoreşti.”

ART. II - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării.


Niciun comentariu despre subiectul „CNA-ul a introdus delay-ul”:

Trimiteți un comentariu

☑ Sunt de acord cu Regulamentul comentariilor.

Furnizori de servicii

AKTA (75) Digi (502) Focus Sat (238) FREESAT (24) iNES (23) Nextgen (79) Orange (200) Telekom (291) UPC (266) Vodafone (58)