luni, 17 septembrie 2018

În România, tranziția de la radio analogic la digital va avea loc între anii 2025-2030

Furnizarea serviciului de programe de radiodifuziune terestră se realizează în prezent prin utilizarea unor sisteme analogice prin intermediul frecvențelor radio terestre.

Cu toate acestea, urmare a dezvoltării tehnologice, a apărut nevoia de a transmite mai multe programe radio cu o calitate superioară, în același spațiu spectral necesar unui singur post analogic, această opțiune fiind exploatată în condițiile în care frecvențele radio sunt o resursă publică limitată ce trebuie utilizată în mod rațional.

Pe websiteul Guvernului României a fost publicată în luna august a acestui an strategia privind implementarea radiodifuziunii terestre digitale sonore și a serviciilor multimedia asociate la nivel național. Mai jos găsiți cele mai importante detalii ale acestei strategii.

"Programul Comisiei Europene (ca parte din strategia Europa 2020) este dedicat stimulării și sprijinirii proiectelor ce au în vedere dezvoltarea și implementarea de infrastructuri de servicii digitale. O parte dintre obiectivele stabilite de Agenda Digitală Europeană au fost preluate și adaptate la contextul actual din România, asigurându-se cadrul pentru dezvoltarea tehnologiei informației și a comunicațiilor (TIC) în România, la nivelul țărilor din regiune, iar implementarea radiodifuziunii terestre digitale sonore reprezintă o prioritate pentru România", se precizează in documentul menționat.

România beneficiază de 2 multiplexe cu acoperire națională în standardul T-DAB în urma:
 - Conferinței de la Wiesbaden (WI95) din 1995 la nivel CEPT, s-a planificat sistemul T-DAB (Terrestrial Digital Audio Broadcasting) pentru Europa in banda VHF (174-230 MHz) și România a obţinut o acoperire în sistemul T-DAB în canalul 12 (223-230MHz);
 - Conferinţei de la Geneva din 2006, România a obţinut o acoperire în sistemul T-DAB în canalul 11 (banda 216-223 MHz.

Prin Legea nr.378/2009, Guvernul României a ratificat  “Actele finale ale Conferinței Regionale de Radiocomunicații pentru planificarea serviciului de radiodifuziune digitală terestră în părți din regiunile 1 și 3, în benzile de frecvențe 174-230 MHz și 470-862 MHz, și a celor pentru revizuirea Acordului de la Stockholm 1961”, semnate la Geneva la 16 iunie 2006.

Conversia radiodifuziunii sonore terestre de la transmisia analogică la cea digitală este parte componentă a tranziției generale spre oportunitățile oferite de rețelele de comunicații electronice de ultimă generație, cu performantă superioară, care permit transmiterea pe lângă serviciile terestre de radiodifuziune și a serviciilor asociate de date. Procesul de implementare trebuie să ia în considerare un cumul de factori esenţiali, în corelaţie cu structura şi caracteristicile populaţiei, dar şi cu mediile şi modalităţile de acces la serviciile de radiodifuziune.

Strategia urmărește implementarea serviciilor de radiodifuziune digitală terestră la nivel naţional, în standarde asumate la nivel european și internațional de către România, şi finalizarea procesului de încetare a serviciilor de radiodifuziune analogică terestră în perioada 2025-2030.

Această acţiune nu va implica doar schimbări tehnice, ci va presupune modernizarea peisajului audiovizual, aducând cu sine introducerea unor noi tehnologii menite să asigure o utilizare eficientă a spectrului radio, realizată prin migrarea spre radiodifuziunea digitală, precum şi campanii de informare ce vor facilita înţelegerea a ceea ce presupune implementarea acestor noi servicii digitale.


1.Tehnologii radio digital terestru

1.1 T-DAB/T-DAB+ (Terrestrial Digital Audio Broadcasting)
Sistemul T-DAB este definit de către ETSI prin standardul EN 300 401 [i.1], ultima versiune adoptată fiind V2.1.1 in 2017.

Referitor la codarea audio, pentru standardul DAB au fost definite:
 DAB - definit prin standardul ETSI TS 103 466 [i.6];
 DAB+ - definit prin standardul ETSI TS 102 563 [i.5].

În prezent sistemul T-DAB+, reprezintă opțiunea recomandată de EBU (European Broadcasting Union) pentru dezvoltare în viitor în Europa - (sursa: EBU-Recommendation R138). T-DAB+ a fost proiectat pentru asigurarea unei calităţi superioare a sunetului, pentru toate tipurile de recepţie (mobil, portabil şi fix), fiind robust şi flexibil şi permiţând transmisia unei game variate de programe şi date. Sistemul utilizează spectrul mult mai eficient prin tehnici digitale avansate de modulaţie şi codare (COFDM-Coded Orthogonal Frequency-Division Multiplexing), permiţând, de asemenea, şi posibilitatea funcţionării mai multor emiţătoare sincronizate pe aceeaşi frecvenţă (SFN-Single Frequency Network). T-DAB+ reprezintă o opțiune și oferă o nouă perspectivă pentru radiodifuziunea terestră, permițând transmiterea unui număr semnificativ mai mare de programe utilizând aceleași resurse de spectru.

Utilizarea tehnologiei digitale T-DAB+ prezintă următoarele avantaje majore pentru următorii factori implicați:

Guvern/MCSI –Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, ANCOM – Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, CNA-Consiliul Național al Audiovizualului:
  - eficientizarea utilizării resurselor de spectru;
  - o mai bună informare a populației;
  - creșterea siguranței populației prin promovarea de servicii adiționale cu mare impact de exemplu: informații de trafic și alerte pentru situațiile de urgență- “Traffic and Travel Information“, “Emergency Warning Systems“,“Journaline“, etc.

Operatorii/ radiodifuzorii de multiplex radio digital terestru:
 - importante reduceri de costuri în implementarea și operarea rețelelor radio digitale comparativ cu cele radio analogice;
 - posibilitatea de a furniza servicii adiționale;
 - noi oportunități de venituri din numărul mai mare de programe și din noile serviciile adiționale;
 - noi oportunități pentru dezvoltarea și diversificarea conținutului transmis.

Utilizatori/consumatori:
 - o calitate a sunetului mult îmbunatățită;
 - posibilitatea de a alege sursa de informare dintr-o gamă mult mai vastă;
 - procesul de acordare(tunning) intuitiv, fiind mult mai facil;
 - posibilitatea de recepție în mișcare cu viteze până la 300km/h; etc.

În prezent, piața de receptoare radio digital, la nivel mondial se raportează la peste o jumatate de milliard de ascultători via T-DAB/T-DAB+. Consumatorii pot achiziționa receivere T-DAB/T-DAB+ cu prețuri relativ accesibile, iar în viitor se previzionează ca aceste prețuri să scadă datorită ofertei foarte mari și concurenței acerbe între producătorii de receptoare. În viitorul apropiat se previzionează că producătorii auto vor adopta standardul T-DAB/T-DAB+ ca standard obligatoriu sau opțional în funcție de nivelul de dotare al autoturismului. În acest sens, WorldDAB și-a propus o axare specială pentru zona de producători de autoturisme, astfel încât în autoturismele noi vândute pe piață să fie dotate cu receptor DAB/DAB+ ca standard.

1.2 DRM (Digital Radio Mondiale) – DRM30 și DRM+

DRM Consortium (Digital Radio Mondiale)–(www.drm.org) este organizația care gestionează standardul DRM. Sistemul DRM este definit de strandardul ETSI ES 201 980 V4.1.1 (2014-01)- (www.etsi.org).

DRM a fost conceput special ca tehnologie de radiodifuziune digitală terestră de înaltă calitate, pentru înlocuirea transmisiilor radio analogice curente în benzile AM (unde lungi, medii, scurte) și FM/VHF. Ca urmare, DRM poate fi implementat și operat pe aceleași canale și alocări de spectru ca și cele utilizate în prezent de transmisiilor radio analogice. În acest sens, pentru zona de benzi pentru transmisiile radio analogice curente în benzile AM, a fost dezvoltat standardul DRM30, iar pentru zona de benzi pentru transmisiile radio analogice curente în benzile FM/VHF a fost dezvoltat standardul DRM+.

Pentru mulți operatori/radiodifuzori, atât din Europa cât și din lume, utilitatea unui sistem digital de radiodifuziune sonoră, complementar la standardul DAB/DAB+ a devenit evident. Datorită faptului că în zona AM în prezent se oferă servicii cu o fidelitate ce poate fi îmbunatățită semnificativ din punct de vedere al calității, tehnologia DRM (Digital Radio Mondiale) în zona de bandă până în 30MHz, mai precis DRM30, reprezintă opțiunea firească. Introducerea tehnologiei DRM (inclusiv în zona AM) oferă posibilitatea ca operatorii să furnizeze ascultătorilor o îmbunătățire clară a calității serviciilor prin creșterea fiabilității, calității audio și, implicit, a gradului de utilizare, prin creșterea diversității de programe ce pot fi transmise.

Utilizarea tehnologiei digitale DRM prezintă următoarele avantaje majore:
 - o mai mare diversitate de programe (content) ce pot fi difuzate;
 - o calitate a sunetului mult îmbunatățită;
 - importante reduceri de costuri pentru operatori – reduceri semnificative ale costurilor de investiții, și operaționale;
 - DRM30 asigură acoperirea eficientă cu servicii pe arii mari de teritoriu, datorită caracteristicilor specifice de propagare în benzile de frecvență AM (LW, MW, SW);
importante aplicații de date ce pot fi implementate utilizând DRM cum ar fi: Traffic Information și Emergency Warning Systems, “Journaline“,

DRM Consortium a definit cerințele minimale de interoperabilitate pentru receptoarele DRM prin – “Minimum Receiver Requirements for DRM Receivers (DRM30 and DRM+) Version 4.0 20th April 2017” – (sursa: www.drm.org).

În piață, există receptoare cu tehnologie DRM30 încorporată, leader-ii din piață fiind India și China.
Din datele publice, reiese că până în prezent nu există tehnologie DRM+ încorporată în receptoare disponibile pe piață și nici nu are sens să se producă terminale exclusiv pentru tehnologia DRM+. Având în vedere că cele două tehnologii DAB și DRM sunt complementare, se previzionează ca pe piață să apară, în viitorul apropiat, terminale prin care să se poată recepționa în ambele standarde. Este evident că este necesar un efort din partea producătorilor de terminale/receivere, pentru a implementa modificările ce trebuiesc aduse, atât hardware cât și software cu privire la încorporarea sistemului DRM în receptoarele DAB/DAB+ existente pe piață.


Radio digital utilizând resursele unui multiplex de televiziune digitală terestră, DVB-T2

Operatorii titulari ai licențelor de utilizare a frecvențelor radio în sistem digital terestru, autorizați de către Autoritatea Națională pentru Administrate și Reglementare în Comunicații (ANCOM), în scopul furnizării de servicii de programe de televiziune în sistem digital terestru către public, în banda 470-694MHz, pot utiliza în limita capacității disponibile o parte din capacitatea multiplexului, și pentru transmisia de servicii de radiodifuziune digitală audio.


2. Stadiul implementării radiodifuziunii terestre digitale sonore

O parte din țările europene au implementat deja rețele naționale de radiodifuziune digitală în sistem T-DAB și au planuri de tranziție la T-DAB + (Marea Britanie, Elveția, Danemarca, Germania, Olanda, Italia, etc.). Alte țări au anunțat deja datele la care vor renunța la transmisiile analogice ASO (Analog Swich Off), respectiv Norvegia în 2017, Elveția între 2020-2024.

În același timp țări precum: Franța, Belgia, Austria, Slovacia, Slovenia au început transmisiile în T-DAB +. În Asia-Pacific, Turcia, Africa de Sud, Emirate, Australia sunt în curs de introducere a programelor naționale de radiodifuziune digitale în sistem DAB +.

În Asia, India este lider având implementate rețele naționale de radiodifuziune digitală în sistem DRM30.

Având în vedere necesităţile de dezvoltare a societăţii româneşti, precum şi direcția tot mai accentuată, la nivel internațional, de digitalizare a serviciilor inclusiv cele de producere și distribuție terestră a programelor publice de radio, în baza analizelor, studiilor și consultărilor efectuate, s-au stabilit următoarele obiective ale “Strategiei privind implementarea radiodifuziunii terestre digitale sonore și a serviciilor multimedia asociate, la nivel național”:

Tehnologiile radio digital terestru reglementate pe teritoriul României sunt cele care utilizează standardele:-Terestrial Digital Audio Broadcasting (T-DAB) care include standardul T-DAB+;
-Digital Radio Mondiale (DRM) care include standardele DRM30 și DRM+

Pe teritoriul României, tranziţia completă şi efectivă de la serviciile de radiodifuziune analogice din benzile de unde lungi (UL), medii (UM), ultrascurte (UUS-FM) la serviciile de radiodifuziune terestre în format digital şi încetarea completă a transmisiilor programelor de radio terestre analogice (ASO-Analog Switch-Off), se va realiza în perioada 2025-2030;

La încetarea completă a transmisiilor programelor de radio terestre analogice posturile publice naționale, regionale/ teritoriale/ locale ale Societății Române de Radiodifuziune vor trebui, în mod obligatoriu, să poată fi recepționate, la nivel național, de 99% din populație, acoperire realizată prin însumarea acoperirilor a cel puțin două rețele naționale: una de T-DAB+ și una de DRM30;


3. Planul de măsuri pentru implementarea strategiei

ANCOM va aloca resursele de frecvență pentru:
-2 multiplexe naționale în banda VHF, standard T-DAB+, în canalele 11 și 12
-o rețea națională în benzile de unde medii/lungi, standard DRM30

Îndeplinirea obiectivelor se va realiza prin implementarea următoarelor măsuri:

Alocarea, în conformitate cu legislația aflată în vigoare, a multiplexului VHF din canalul 12 (MUX-1) către S.N. Radiocomunicații S.A, în următoarele condiții:
-transmiterea în exclusivitate și necriptat, a programele publice de radio în standard T-DAB+;
-realizarea, până la data de 31.12.2025 , a unei acoperiri de minim 90% din populație, pentru multiplexul 1.

Pentru îndeplinirea condițiilor de acoperire de mai sus, deținătorul licenței de operare a MUX-1 trebuie să respecte obligații de acoperire raportată la următoarele termene :
• 30% acoperire în populație până la data de 31.12.2021
• 80% acoperire în populație până în anul 2023
• 80% acoperire pentru drumuri naționale și autostrăzi până în anul 2025
• minim 90% acoperire în populație până în anul 2025
Pentru îndeplinirea obligațiilor de mai sus, planificarea rețelei MUX-1 se va realiza pentru tipul de recepție outdoor mobil.

Alocarea, în conformitate cu legislația aflată în vigoare, a licenței pentru operarea rețelei naționale, în standard DRM30, cu impunerea următoarelor condiții:
-transmiterea în exclusivitate și necriptat, a programele publice de radio, în standard DRM30
-realizarea, până la data de 31.12.2021, a unei acoperiri de minim 95% din populație.
De la data intrării în vigoare a Strategiei Naționale, noile receptoare radio introduse și comercializate pe teritoriul României, inclusiv cele din dotarea autovehiculelor, vor conține cel puțin o interfață digitală de recepție compatibilă cu unul din standardele acceptate și reglementate în România: T-DAB+/ DRM30.

ANCOM va prelungi dreptul de utilizare a frecvențelor pentru operatorii/titularii actuali ai licențelor în banda AM analogic, pentru încă 10 ani, în vederea utilizării pentru transmisiuni radio digital.

Documentul oficial complet îl găsiți AICI.


Pana la finalizarea tranziției de la stațiile cu emisie analogică la cele digitale, puteți asculta posturi de radio online pe diverse platforme web, inclusiv aici pe HD Satelit.


6 comentarii despre subiectul „În România, tranziția de la radio analogic la digital va avea loc între anii 2025-2030”:
Anonim

Am un radio DAB portabil aici in London si prind o mulțime de posturi de radio. Se aud foarte clar, fără fâșâit și fără bârâit. Ar fi frumos si in Romania sa fie la fel.

Anonim

si in Romania s-ar auzi bine FM-ul daca posturile ar emite la puterea maxima a emitatorului. bat si mai departe decat dab-ul...

eu am radiouri bune in casa si nu vad nici un motiv sa le arunc la gunoi.

tot romanul are cablu sau satelit asa ca nu vad cum va fi folosita pt pachete de programe tv banda ramasa libera

Anonim

Nu inteleg ce se mai insista pe radio digital. In 7 ani internetul va fi mult mai ieftin decat ce avem acum. Poate, cine stie, chiar gratuit. Iar in acel moment radioul digital prin tehnologie DAB pur si simplu nu isi va avea rostul. Pe internet ai acces la toate radiourile care te-ar interesa plus multe alte aplicatii gen spotify, mixcloud, soundcloud...
Viitorul si moartea radioului asa cum il stim noi este internetul.

Ferdinand

Internetul il costa bani pe utilizator, DAB/DAB+ nu necesita internet, deci nici bani pe abonamente. Deci e vorba de acces gratis la DAB.
Internetul nu va funcționa in caz de calamitați, DAB va functiona. Deci e vorba de comunicatii strategice.

Cand internetul va fi GRATUIT pentru toata lumea ( si va fi candva, in viitorul mai indepartat) si independent de calamitati/razboaie, atunci va fi ceea ce spui tu.

franco

Locuesc in Germania am cumparat un radio DAB+ are rost sa il trimit in Romania prinde cu el ceva

Anonim

@franco
Numai daca locuiesti in Bucuresti, acolo vei prinde in format DAB urmatoarele canale: Radio România Actualităţi, Radio România Muzical, Radio Bucureşti FM, Radio 3Net, Radio România Cultural şi Antena Satelor
In restul tarii nu este DAB doar FM. Eu personal detin un internet radio cu DAB (model HAMA DIT1000MBT) la mine in zona nu se emite posturi radio digitale asa ca receptionez doar banda FM sau ascult programele radio prin internet.

Trimiteți un comentariu

☑ Comentariile conforme cu regulile comunității vor fi aprobate în maxim 10 ore.

Top 5 articole în ultimele 7 zile