duminică, 13 martie 2022

Autorecenzarea online pentru Recensământul populației și locuințelor, din 14 martie 2022. Tutorial oficial.

Din 14 martie 2022 începe autorecenzarea online pentru Recensământul populației și locuințelor (RPL2021), se arată într-un comunicat de presă al Institutul Național de Statistică. Este prima etapă de colectare a datelor de la populație, care presupune, în premieră pentru România, două aspecte distincte:

- autorecenzarea online

- autorecenzarea online asistată (ARA), pentru îndrumarea persoanelor cu abilități digitale mai reduse.

Participarea la Recensământ este obligatorie pentru oricine are reședința în România, precum și pentru românii cu domiciliul în România, dar cu reședința în altă țară pentru o perioadă mai mică de 12 luni. Se acordă o zi liberă plătită pentru autorecenzarea online, conform OG 19/2020. Cei care nu finalizează autorecenzarea online până pe 15 mai 2022 inclusiv vor trebui sa accepte vizita fizică a unui recenzor (colectarea datelor se va face in acest caz prin interviuri față în față, cu ajutorul tabletelor) în perioada 16 mai – 17 iulie 2022, fără a mai beneficia de ziua liberă. Refuzul transmiterii datelor solicitate se sancționează cu amendă de la 15.000 lei la 50.000 lei.

Fiecare persoană, indiferent de cetățenie, cu reședința obișnuită în România (care trăiește pe teritoriul României pentru o perioadă de cel puțin 12 luni) se poate autorecenza în 2 pași:

1) persoana accesează PLATFORMA DE AUTORECENZARE și completează formularul de pre-înregistrare pentru ea însăși și pentru membrii gospodăriei din care face parte;

2) persoana care a făcut pre-înregistrarea și membrii gospodăriei sale (pe care i-a trecut în formularul de pre-înregistrare) vor primi un link la adresa/adresele de email indicate, fiecare link conducând la chestionarul individual de recensământ. La finalul chestionarului, după completare, se apasă butonul „Finalizare” și chestionarul completat este transmis în baza de date a recensământului.

Toate persoanele care se autorecenzează trebuie să completeze chestionarul în funcție de situația avută la momentul de referință al recensământului care este ora „00:00” din ziua de 1 decembrie 2021.

Autorecenzarea este disponibilă populației, în perioada 14 martie-15 mai 2022 și se poate realiza de pe orice dispozitiv electronic (telefoane inteligente, tablete, laptopuri, desktopuri etc.)

Autorecenzarea online asistată se poate face în spații special amenajate de fiecare primărie fie pe tabletele recenzorilor ARA, fie de pe propriile dispozitive electronice, cu sprijinul unui recenzor.

RPL2021 este primul din România organizat integral în format digital, cu respectarea precauțiilor sanitare impuse de pandemia de COVID-19. Întregul proces al colectării datelor se va desfășura cu asigurarea confidențialității și protecției totale a informațiilor.

România se află la al treisprezecelea recensământ din istorie și al patrulea după Revoluția din 1989.

Institutul Național de Statistică (sediul central și direcțiile teritoriale de statistică) mulțumesc în mod deosebit Ministerului Afacerilor Interne (MAI), Serviciului de Telecomunicații Speciale (STS) și primăriilor pentru suportul tehnic, logistic și informațional oferit.

Pentru informații detaliate privind desfășurarea RPL2021 vă rugăm să consultați www.recensamantromania.ro (site pe care se găsește PLATFORMA DE AUTORECENZARE) . De asemenea, puteți citi si tumoralul oficial de mai jos.

Tutorial "Cum sa te autorecenzezi"


Bine ați venit la Recensământul populației și locuințelor, runda 2021! 

Pentru autorecenzare, se parcurg următorii pași:

Pasul 1: formularul de pre-înregistrare:


a) pe site-ul www.recensamantromania.ro, în partea de sus a paginii, se găsește butonul portocaliu
„PLATFORMĂ AUTORECENZARE”; apăsați butonul portocaliu; se deschide pagina cu formularul de pre- înregistrare;

b) citiți explicațiile și apoi completați datele în formular, astfel:

Secțiunea 1 - Informatii despre capul gospodăriei/persoana de referintă

completați CNP-uI persoanei de referință/capului gospodăriei și adresa de email unde ulterior va 
primi linkul către chestionarul propriu de recensământ și, în cazul în care așa optează ceilalți 
membri ai gospodăriei, și link-urile către chestionarele celorlalți membri ai gospodăriei;

Secțiunea 2 - Locul de reședintă obișnuită

La întrebarea „Este într-o locuință ocupată de o gospodărie individuală ?”, aveți de ales între 2 
variante.
      Varianta DA:
       — se completează adresa locuinței
       Tot aici, la finalul secțiunii, veți completa numărul de gospodării din locuință. 

       Varianta NU:
        — aceasta înseamnă că locuința dvs. este situată într-un spațiu colectiv de locuit, de tipul: 
cămine studențești, internate școlare, dormitoare comune pentru muncitori, cămine pentru bătrâni, 
azile, sanatori, instituții rezidențiale pentru protecția copilului, mânăstiri, hoteluri, spitale, 
cămine-spital, sanatorii de boli incurabile, centre de urgență sau adăposturi de noapte, centre de 
refugiați, centre pentru migranți etc. ;
       — selectați tipul spațiului de colectiv și, alături, denumirea acestuia.

Secțiunea 3 - Membrii gospodăriei

In această secțiune, veți (capul gospodăriei/persoana de referință) introduce datele tuturor 
membrilor gospodăriei prin apăsarea butonului „Adăugați o persoană din componența gospodăriei”:
 - Pentru cetățenii români și cetățenii străini care posedă CNP, veți completa CNP-uI și adresa de 
email, dacă posedă una proprie (ulterior, pe această adresă se va transmite linkul către propriul 
chestionar de recensământ).
- Pentru cetătenii străin/ care nu au CNP veți completa câmpurile care includ Data nașterii și Sexul; 
deasupra acestor câmpuri, sistemul va genera un cod temporar de 13 cifre care va fi utilizat 
exclusiv în scop statistic, pentru recenzare; vă rugăm să notați codul temporar generat, îl veți 
utiliza la identificarea chestionarului primit pentru autorecenzare. De asemenea, se completează 
adresa de email, dacă posedă una proprie.

Secțiunea 4 - Locuințe secundare neocupate

În această secțiune veți completa adresa pentru alte locuințe deținute/co-deținute de membrii 
gospodăriei dvs., dar numai dacă NU sunt locuite. Această secțiune va permite să evitați deplasarea 
dvs. sau a altor membri ai gospodăriei dvs în altă parte a localității sau în altă localitate 
pentru a răspunde recenzorului în perioada ulterioară, 16 mai — 17 iulie 2022. Pe adresa dvs. de 
email veți primi Iink-ul către un chestionar scurt care cuprinde numai întrebări referitoare la 
locuința goală (neocupată) și clădirea în care se află aceasta.

c) După completarea tuturor acestor informații, apăsați butonul codului re-Captcha „Nu sunt robot” 
și apoi butonul „Trimiteți fomularul”.

Așteptați câteva minute......

Și apoi verificați căsuța de email pe care ați indicat-o în formularul de pre-înregistrare, 

Citiți mesajul transmis de email și apăsați pe Iink-uI ce conține „chestionar“ marcat in culoare 
albastră.

A. Ce primiți pe e-mail:
•  Capul gospodăriei/persoana de referință (o singură persoană din gospodărie) primește chestionar 
ce cuprinde „Secțiunea pentru recenzarea locuinței“ și „Secțiunea pentru recenzarea persoanei”;
•  Fiecare dintre ceilalți membri ai gospodăriei primește chestionar ce cuprinde numai „Secțiunea 
pentru recenzarea persoanei“
•  În cazul în care gospodăria (oricare dintre membri) deține și o locuință sau mai multe 
neocupată/e, pentru fiecare dintre aceste locuințe goale (neocupate) și pre-înregistrate, numai 
capul gospodăriei/persoana de referință primește chestionar ce cuprinde numai „Secțiunea pentru 
recenzarea locuinței“.

B. Înainte de a începe completarea răspunsurilor în chestionarul de recensământ, rugăm să rețineți 
următoarele:
I)   Toate secțiunile chestionarului sunt marcate în culoare albastră, ceea ce înseamnă că nu s-a 
răspuns la nicio întrebare, chestionarul este gol;
II)   Pe măsură ce completați răspunsurile la câte o secțiune, aceasta își schimbă culoarea și 
devine verde; aceasta înseamnă că puteți merge la secțiunea următoare din chestionar (colorată în 
albastru);
III)   În cazul în care, din greșeală, ați completat un răspuns eronat, va apare un mesaj în 
culoare roșie care va semnala în ce constă eroarea; corectați și mergeți mai departe.
IV)   La unele întrebări pot să apară semnalate atenționări, marcate în culoarea portocaliu, citiți 
mesajul atenționării și, dacă este cazul, corectați răspunsul/răspunsurile eronate.

C. Nu este nevoie de introducere de text. Veți completa chestionarul numai în trei moduri:
1. Prin introducere de cifre (de exemplu, anul construcției locuinței)
2. Prin bifarea variantei (variantelor în caz de răspuns multiplu) de răspuns ce corespunde 
situației dvs. în lista de pe ecran;
3. Prin selectarea variantei de răspuns ce corespunde situației dvs. din lista care se deschide (de 
exemplu:
cetățenia, religia, etnia, ocupația etc.)

D. Puteți completa chestionarul de recensământ de pe oricare dintre următoarele dispozitive 
electronice:
a) Tabletă electronică
b) Telefon tip smartphone
c) Laptop
d) PC

Pasul 2: chestionarul de autorecenzare


Chestionarul de autorecenzare se deschide cu o copertă în care veți găsi informații utile despre 
procesul de autorecenzare. În partea stângă aveți un meniu, cu ajutorul căruia veți putea naviga 
printre secțiunile chestionarului.

Copertă - Aici veți găsi informații utile despre Confidențialitatea datelor, despre momentul de 
referință al recensământului, precum și datele completate la preînregistrare. În această secțiune 
trebuie apăsat butonul "Înregistrare ora curentă", iar din acel moment puteți trece la completarea 
propriu-zisă a chestionarului.

Sectiune pentru recenzarea locuinței - această secțiune va fi completată de capul gospodăriei și 
cont ne întrebări legate de:
- componența gospodăriei
- lista membrilor gospodăriei
- informații despre membrii gospodăriei
- informații despre locuință

Secțiune pentru recenzarea persoanei - această secțiune va fi completată atât de capul gopodăriei, 
cât și de ceilalți membri ai gospodăriei indicat la preînregistrare. Fiecare membru al gospodăriei 
va fi primi propriul chestionar.

Finalizat - zona în care se face o scurtă statistică a întrebărilor la care s-a răspuns și de unde 
se trimite chestionarul către baza de date a recensământului.

Înainte de a finaliza procesul de autorecenzare prin transmiterea formularului către baza de date a 
recensământului veți putea vedea o statistică referitoare la "Starea întrebărilor": la câte 
întrebări ați răspuns, câte sunt fără răspuns și la câte întrebări ați răspuns greșit. În acest 
ultim caz veți avea la dispoziție linkuri directe către întrebările cu răspuns greșit și va trebui 
să le corectați.

Trebuie reținute următoarele aspecte:

Chestionarul este dinamic, iar întrebările sunt generate în funcție de răspunsul oferit la 
întrebarea anterioară (de exemplu persoanelor de sex masculin nu li se va deschide întrebarea 
referitoare la numărul copiilor născuți vii).

Dacă în timpul completării chestionarului de recensământ se ivesc situații care vă obligă să vă 
întrerupeți, puteți relua oricând completarea din punctul în care v-ați întrerupt, dar pentru 
aceasta trebuie să aveți grijă să nu apăsați butonul Finalizat. Tot ceea ce trebuie să faceți este 
să accesați chestionarul de recensământ din emailul primit după preînregistrare. Totuși, nu trebuie 
să depășiți ziua de 15 mai 2022, dată la care se încheie autorecenzarea.

Odată finalizat chestionarul, verificați "Starea întrebărilor", efectuați, dacă este necesar 
corecții și transmiteți chestionarul prin apăsarea butonului Finalizat, numai așa acesta va ajunge 
în baza de date de recensământ.

În zona superioară a chestionarului, în partea dreaptă, aveți posibilitatea să modificați limba în 
care completați chestionarul. Acesta este disponibil, pe lângă limba română, în limba engleză și în 
limbile minorităților naționale care locuiesc pe teritoriul României.

Pasul 3: verificarea autorecenzării


După ce ați trimis chestionarul către baza de date a recensământului puteți verifica dacă v-ați 
autorecenzat corect accesând secțiunea "VERIFICAREA AUTORECENZĂRII" din siteul 
www.recensamantromania.ro.

Aici veți introduce CNP-uI și vi se va genera automat "DOVADA AUTORECENZĂRII".
În cazul în care nu at completat corect chestionarul de recensământ, veți primi un mesaj de eroare 
și trebuie să reluați procesul de autorecenzare de la început.

Zi liberă plătită pentru autorecenzarea online, conform OG 19/2020.


1. Persoanele salariate care se autorecenzează prin intermediul internetului au dreptul la o zi liberă, plătită, în scopul încurajării utilizării cu predilecție a acestei metode. Dovada autorecenzării on-line se realizează prin prezentarea codului de confirmare a încheierii cu succes a autorecenzării.

2.  Codul de confirmare a încheierii cu succes a autorecenzării este generat automat de soluția informatică funcțională pe site-ul recensământului pentru fiecare formular individual transmis cu succes către baza de recensământ RPL2021

3. Angajatorii persoanelor care fac dovada autorecenzării on-line au obligația de a le acorda acestora ziua liberă, plătită, prevăzută la alin. (1), la o dată stabilită de comun acord cu persoanele îndreptățite. Ziua liberă plătită se acordă în termen de maximum 12 luni de la data realizării cu succes a autorecenzării

4. Se acordă o singură zi liberă, plătită, unei persoane salariate, indiferent dacă aceasta a realizat autorecenzarea on-line pentru sine și pentru alți membri ai gospodăriei, sau pentru alte persoane conform prevederilor art. 43 din prezenta ordonanță de urgență.

Cei care nu finalizează autorecenzarea online pana pe 15 mai 2022 inclusiv, vor trebui sa accepte vizita fizica a unui recenzor în perioada 16 mai – 17 iulie 2022, fără a mai beneficia de zi liberă.

Pentru cine e obligatorie recenzarea?


Conform articolului 5 li 41, fac obiectul recenzării obligatorii la recensământul  din România:

a) persoanele cu cetățenie română, străină sau fără cetățenie, cu reședința obișnuită în România;

b) persoanele cu cetățenie română, cu domiciliul în România, dar cu reședința în altă țară pentru o perioadă mai mică de 12 luni;

Amenzi, conform aceleași ordonanței:


(1) Constituie contravenții următoarele fapte săvârșite de către furnizorii de date, persoane juridice:
a) refuzul transmiterii datelor solicitate; 
b) refuzul transmiterii datelor în mod gratuit; 
c) refuzul transmiterii datelor în forma solicitată; 
d) transmiterea datelor cu întârziere față de termenul solicitat;
e) comunicarea de date incorecte și incomplete din propria culpă;
f) împiedicarea accesului în interiorul complexurilor rezidențiale aflate în proprietate privată, precum și în cele aparținând cultelor religioase a personalului de recensământ în vederea desfășurării tuturor activităților aferente recensământului;
g) împiedicarea sau îngreunarea activităților recensământului;
h) refuzul de a prezenta persoanelor autorizate de către conducerea I.N.S. documentele și evidențele necesare verificării datelor.

(2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) se sancționează cu amendă de la 15.000 lei la 50.000 lei.

Nota redacției: Detalii suplimentare se pot găsi și în Hotărârea privind forma și conținutul instrumentarului Recensământului Populației și Locuințelor din România în anul 2021, care poate fi accesată AICI. De asemenea, informații suplimentare se regăsesc în documentele de AICI și de AICI (toate aceste trei documente sunt în format pdf).

UPDATE 14 martie 2022:  Întrucât websiteul de informare recensamantromania.ro s-a blocat in primele ore ale dimineții, din cauza numărului uriaș de solicitări, daca utilizatorii întâmpină probleme tehnice, formularul poate fi completat direct pe website Institutului Național de Statistică, prin accesare adresei originale a platformei de auto recenzare: https://autorecenzare.insse.ro/

Ca urmare a interesului foarte ridicat manifestat de populație pentru accesarea platformei de autorecenzare în primele ore ale zilei de 14 martie, website-ul dedicat Recensământului Populației și Locuințelor a fost suprasolicitat. Astfel, până la suplimentarea resurselor de natură tehnică, rugăm persoanele care doresc să se autorecenzeze să acceseze direct Platforma de Autorecenzare la adresa autorecenzare.insse.ro sau site-ul Institutului Național de Statistică la adresa
https://insse.ro/cms/ro. Ne cerem scuze pentru disconfortul creat și vă mulțumim pentru interesul manifestat.
”, se arată într-un comunicat de presă al Institutului Național de Statistică.


36 de comentarii despre subiectul „Autorecenzarea online pentru Recensământul populației și locuințelor, din 14 martie 2022. Tutorial oficial.”:
Daniel S.

Mulțumim că ne informați!

Sorin

Eu de abia aștept maine sa completez formularele sa scap și de grija asta. Par greu de completat, dar când le vei avea în față, îți vei da seama că e ușor. Cel puțin mie nu mi se pare deloc complicate.

radu

si eu voi face tot online de ce sa pierd o zi libera si pe deasupra si platita

Anonim

Eu voi alege posibilitatea cu recenzori, mi-e lene sa le completez...

radu

eu dupa ce o sa le trimit online saptamana asta dar nu maine ca nu am timp va voi spune cat timp a durat si gradul de complexitate

Anonim

si eu tot cu recenzori aleg, mi se pare complicat online, dar voi arunca totuși o privire

Anonim

Am facut Pasul 1: formularul de pre-înregistrare pentru 6 membri ai familiei, incluzand capul gospodariei. A durat 20 minute (mai mult a durat cred pana am cautat cartile de identitate ca sa aflu codul numeric personal la toti membrii familiei). Capul familiei nu se mai adauga inca o dată in cadrul membrilor gospodariei. Dupa ce am bifat verificarea Captcha si am trimis formularul, am primit instant mesaj pe emailul Gmail al capului familiei (nu am mai specificat emailuri pentru fiecare membru al familiei, ci doar pentru capul familiei) cu toate cele 6 linkuri catre chestionarele de autorrecenzare. Pana acum, extrem de simplu. Vedem mai departe cand voi mai avea timp.

Anonim

Este interesant pentru multi dintre noi. Am un singur dubiu: daca avem parinti la distanta mare si ei au o varsta, nu le au cu tehnologia, pentru ei cine completeaza ?

Sorin

Scrie in stire ca pentru cei care nu vor completa online, vine recenzor dupa 15 mai. Mai e si varianta de completare asistata. Acolo se incadreaza categoria sociala a celor care "nu le au cu tehnologia" si care nu au NICI copii sau alte rude care "sa le aiba cu tehnologia", dispuși sa ii ajute online de la "mare distantă" pe cei care "nu le au cu tehnologia". Pentru noi, restul, care "le avem cu tehnologia", completam online si pentru parintii care nu "le au cu tehnologia", logic, nu? Sau tu nu vrei sa completezi pentru ei? Nu contează unde esti, poti sa fi si in Italia, America, Africa etc, daca ai conexiune la internet, poti completa chiar de acolo pentru parintii sau rudele din Romania care "nu le au cu tehnologia".

Anonim

Revin. Totul pare usor si distractiv, dar dupa 20 minute, cand am ajuns la 90% din chestionarul pentru capul familiei, scrie Please wait, si 502 - Web server received an invalid response while acting as a gateway or proxy server... Eroarea aceasta se întâmpla la ora 16:45, nu de dimineață...

De fapt, nu mai puteam deschide niciun chestionar, pentru niciun membru al familiei, le picase de tot platforma rplcapi.insse.ro.

Am dat refresh pe la ora 17:00 si platforma si-a revenit. Din fericire nu a trebuit sa reiau totul de la inceput, au conceput sistemul sa salveze cumva datele completate pana la un moment dat, ceea ce este super bine ca salveaza.

Anonim

Am terminat in total in 50 minute (cu o implicare de 35 minute si cu o asteptare de 15 minute, ca nu le-a funcționat platforma) pentru capul familiei, chestionar care include sectiunea despre acea persoana, dar si despre locuinta familiei. Pot sa spun ca e extrem de usor, incercati si veti vedea. Da, puteti completa si pentru batranii dvs. Eu acum completez pentru casa parintilor din Romania si unde sta sotia cu copiii mei, eu sunt plecat de 4 luni la munca in strainatate.

Anonim

Revin. Am verificat pe siteul oficial https://dovrec.online/ daca s-a inregistrat ce am completat dupa Codul numeric personal si afiseaza ca pentru acel CNP nu se regăseste completarea în baza de date a recensământului populației și locuințelor din România din runda 2021 (RPL2021) motivul fiind lipsa completării, completarea parțială sau completarea cu erori a chestionarului.

Sper sa fie doar o eroare.

Când am trimis formularul, ajunsesem la final, nu am omis nicio intrebare, nu a apărut nicio eroare, s-a trimis automat la apăsarea butonului, ca si cum totul ar fi fost corect. Daca ar fi fost intrebari obligatorii la care nu am răspuns sau la care am răspuns greșit, nu ar fi trebuit sa fiu avertizat cand apasam butonul de trimitere si sa nu se trimita? Cert e ca undeva scria statistic ca am raspuns la un numar de intrebari dintr-un total de n intrebari, dar nu scria ca asta ar fi o problema.

Oricum, iar nu le merge platforma, deci nu pot completa chestionarele pentru ceilalti membri ai familiei.

Anonim

Revin. La cei care nu sunt cap de familie, sunt vreo 20 intrebari, le-am facut cam in 5 minute la fiecare.
Insa apare aceeași problema, la toti membrii familie apare pe https://dovrec.online/ ca nu e transmisa autorecenzarea.
Poate ei au probleme de conectarea intre platforma de recenzare si cea de verificare după CNP a validității recenzării.
La toti membri familiei am descărcat însă pdf cu transcriptul chestionarului, care are si un cod si in care scrie ca nu e nicio eroare. Acel pdf cu transcriptul se poate descarcă imediat dupa ce trimiți chestionarul, apoi nu se mai poate.

Unknown

SPER SA REUSESC AUTORECENZARE ON LINE

Anonim

Revin, pe https://dovrec.online/ îmi afișează în continuare rezultate negative pentru toate CNP-urile pentru care am realizat auto-recenzarea, deși aceste autorecenzări s-au trimis cu succes și fără erori. Ce se întâmpla? Nu mai înțeleg nimic. Există cineva care primește rezultat de realizare cu succes a auto-recenzării, care sa îmi confirme că la el sau ea a fost verificată cu succes auto-recenzarea online? Acesta e mesajul pe care îl primesc când verific oricare dintre CNP-uri.

MESAJ PRIVIND NEREALIZAREA CU SUCCES A AUTO-RECENZĂRII

Vă mulțumim pentru intenția de a completa on-line chestionarul de recensământ!
Vă informăm că datele furnizate de persoana cu CNP

XXXXXXXXXXXXX

nu se regăsesc în baza de date a recensământului populației și locuințelor din România din runda 2021 (RPL2021) motivul fiind lipsa completării, completarea parțială sau completarea cu erori a chestionarului.

În aceste condiții DOVADA AUTO-RECENZĂRII nu poate fi eliberată. Puteți relua procesul de auto-recenzare în perioada 14 martie – 15 mai 2022 prin realizarea unei noi pre-înregistrări pe site-ul recensamantromania.ro apăsând butonul Platforma de autorecenzare.

Anonim

ce trebuie sa faca cetatenii care au 2 cetatenii europene?

Anonim

Nu contează câte cetățenii ai. Trebuie sa participi la recensământ dacă ai reședința în România, indiferent că ai sau nu ai cetățenie română sau ai multiple cetățenii. In plus, trebuie sa participi și daca ai cetățenie română (nu contează că mai ai și alte cetățenii) și domiciliul în România, iar reședința în altă țară este pentru o perioadă mai mică de 12 luni

Unknown

Eu am parcurs chestionarul in totalitate, nu am omis nicio intrebare, nu a apărut nicio eroare, dar, la fiecare capitol, in stanga platformei, am vazut ca nu am raspuns la 2 intrebari. Am verificat o data, inca o data si nu s-a totul era in regula. Cand plimbam cursorul in sus si in jos ca sa descopar intrebarile la care nu am raspuns, asa cum imi arata platforma,de fapt nu au existat intrebari fara raspuns si mai mult, s-au sters unele raspunsuri inscrise si a trebuit sa completez din nou campurile respective (asta mi-a luat timp, m-am enervat…) Nu a aparut cu culoare rosie ca ceva nu este in regula, a durat mult completarea si am apasat pe FINALIZARE. Daca ar fi fost intrebari la care nu am răspuns sau la care am răspuns greșit, in mod normal, ar fi trebuit sa fiu avertizata cand apasam butonul de trimitere si sa nu se trimita.
Mi-am dorit f mult sa descac pdf cu transcriptul chestionarului, si nu s-a putut. A aparut un cod, nu scria ca ceva nu ar fi regula, si nu s-a dechis. Nu normal si corect sa nu am un exemplar cu recensamantul facut.
Se mai poate relua tot procesul de autorecenzare?

Unknown

Cum poti sa afli daca ai autorecenzarea ta este in regula?

Anonim

Se poate relua, dar nu e nevoie. Ai răspuns la toate întrebările obligatorii, altfel nu se putea trimite. Cele la care nu ai răspuns nu erau obligatorii. De exemplu la mine nu am răspuns la numărul blocului, scara, apartament etc , că nu le am, eu stau la casa.

Adri

Autorecenzarea s-a efectuat cu succes doar daca, dupa ce accesezi https://dovrec.insse.ro/ si tastezi CNP-ul, primesti mesajul ca "Institutul Național de Statistică certifică faptul că s-a realizat cu succes auto-recenzarea persoanei cu CNP...........".
Acest lucru este reconadat sa se fac dupa 7 zile de la data trimiterii autorecenzarii. Acum, vad ca poti vizualiza si de pe o zi pe alta dovada recenzarii.
In cazul in care la unele intrebari ai raspuns eronat, exista posibilitatea reluarii autorecenzarii.

Anonim

M-am autorecenzat, dar imi aparea la sfarsit ca nu am raspuns la 2 intrebari.Am verificat si totul parea OK.Am descoperit ca apare asa, deoarece nu am apelat la autorecenzarea asistata. Am vrut pe cont propriu.Am dat finalizare si a mers totul bine.
În eventualitatea în care la finalul chestionarului apare mesajul că există un câmp necompletat, acesta nu trebuie să reprezinte un motiv de îngrijorare. Notificarea se referă la codul recenzorului ARA, pe care persoanele care se autorecenzează fără ajutorul recenzorului ARA nu trebuie să îl completeze.

Anonim

Revin. A fost ambiguu textul la ei pe site, pe https://dovrec.insse.ro. Inițial se înțelegea că doar în primele 7 zile după momentul recenzării poți solicita dovada. De fapt trebuia ca ei sa fi scris "după 7 zile". Acum observ că ei au modificat. Acum funcționează, am descărcat toate dovezile .pdf că auto recenzările au fost efectuate cu succes.

Anonim

Cum se poate relua recenzarea? Am primit mesaj negativ
MESAJ PRIVIND NEREALIZAREA AUTO-RECENZĂRII

Vă informăm că datele furnizate de persoana cu CNP.....

nu se regăsesc în baza de date a recensământului populației și locuințelor din România din runda 2021 (RPL2021) motivul fiind lipsa completării, completarea parțială sau completarea cu erori a chestionarului.

În aceste condiții DOVADA AUTO-RECENZĂRII nu poate fi eliberată. Rugăm să vă preînregistrați / reluați procesul de preînregistrare în perioada 14 martie – 15 mai 2022 accesând site-ul recensamantromania.ro apăsând butonul Platforma de autorecenzare.
Daca incerc autorecenzarea pornind de la link-ul primit pe email imi spune
Informațiile despre acest interviu au fost înregistrate. Nu sunt necesare alte acțiuni.

Anonim

După 7-8 zile va afișa că e valida.

Anonim

Dupa ce m-am chinuit sa introduc toate datele a doua persoane din aceeasi gospodarie, am parcurs toti pasii, aparea ca nu sunt erori am dat Finalizare, si cand merg sa verific recenzarea, imi apare mesajul: ''nu se regăsesc în baza de date a recensământului populației și locuințelor din România din runda 2021 (RPL2021) motivul fiind lipsa completării, completarea parțială sau completarea cu erori a chestionarului. În aceste condiții DOVADA AUTO-RECENZĂRII nu poate fi eliberată. Rugăm să vă preînregistrați / reluați procesul de preînregistrare în perioada 14 martie – 15 mai 2022. ..."

Flavius

Anonimule, s-a mai scris mai sus, după 7-8 zile va fi afișată confirmarea.

Anonim

Daca numai unul dintre membrii familiei nu a obtinut dovada de autorecenzare, se reia procesul ptr toti membrii familiei sau numai ptr cel in cauza?

Anonim

Daca nu e capul familiei, doar pentru acela. Daca e capul familiei, pentru toti. Dar e puțin probabil sa nu fie in regula, daca la final a fost trimisa auto-recenzarea. Nu se putea trimite daca ar fi avut erori.

Anonim

Cum pot relua auto-recenzarea doar pentru 2 din cei 4 membrii ai familiei? Au trecut cele 7 zile si la 2 membrii a venit dovada ca sunt inregistrati iar la ceilalti 2 ca nu figureaza in baza lor. In momentul completarii formularelor totul a fost ok. Nici una din cele 2 persoane ptr care trebuie sa reiau nu a fost trecut capul familiei. Multumesc

Anonim

Mai așteaptă câteva zile, va veni conformarea și la ceilalți membri ai familiei.

Costi

Intotdeauna se va lua in considerare ultimul formular trimis. E posibil sa apara erori pentru ca nu figureaza la adresa completata in formular.

Roxana

Bună ziua!
Oare mă puteți ajuta cu niște lămuriri legate de ”MESAJul PRIVIND NEREALIZAREA AUTO-RECENZĂRII”? Am făcut autorecenzarea, am trecut fără erori de la o secțiune la alta si l-am finalizat cu succes, iar acum - când a fost să verific dovada, constat că aceasta (autorecenzarea) nu apare în platformă. Daca nu completam toate câmpurile, evident, nu m-ar fi lăsat să trec la următoarea secțiune.
Cum adică: ”lipsa completării, completarea parțială sau completarea cu erori a chestionarului”?? Îmi cer scuze pentru nervi, dar chiar nu e primul formular online pe care îl completez.
Vă mai rog, dacă știți, cum se procedează mai departe cu vizita recenzorului? Anunță înainte, se face o programare? Sau ar fi prea mult să cer?
Vă mulțumesc.
Numai bine tuturor!

Anonim

Verifica după o săptămână.

Roxana

Ok, verific și peste o săptămână. Dar formularul a fost completat în 15.05.2022.

Anonim

Atunci nu mai are rost să aștepți, probabil ceva nu e in regulă, inclusiv posibil in serverul lor.

Trimiteți un comentariu

☑ Comentariile conforme cu regulile comunității vor fi aprobate în maxim 10 ore.

Top 5 articole în ultimele 7 zile