luni, 13 decembrie 2021

Planul de actiuni pentru 2022 al ANCOM, in consultare publica

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) a publicat astăzi spre consultare publică planul său de acţiuni pentru anul 2022. „Serviciile de comunicații electronice și serviciile poștale cunosc noi evoluții atât din punct de vedere tehnologic, cât și din perspectiva modului în care acestea vin să îmbunătățească experiența utilizatorilor finali. Este important să avem un cadru legal adaptat, care să susțină dezvoltarea piețelor și protejarea utilizatorilor finali. Acesta este obiectivul nostru pe care intenționăm să-l atingem prin acțiunile propuse pentru anul 2022”, a declarat Vlad Ștefan STOICA, președintele ANCOM într-un comunicat remis către HD Satelit România.

În cursul anului 2022, ANCOM va revizui și actualiza o serie de acte normative și decizii, ca urmare a transpunerii în legislația națională a Directivei (UE) 2018/1972 a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a Codului European al Comunicațiilor Electronice.

Acte normative și decizii privind utilizatorii finali

Vor fi aduse modificări deciziilor privind realizarea comunicațiilor către Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgență și privind stabilirea unor măsuri adresate utilizatorilor finali cu dizabilități.

Un aspect important urmărit de implementarea noului cod al comunicațiilor este creșterea gradului de informare a utilizatorilor finali, fiind acordată o atenție specială informării precontractuale a acestora de către furnizorii de servicii de comunicații electronice. Pentru a se asigura că există toate pârghiile legale pentru o informare corectă a utilizatorilor finali de către operatorii de comunicații, ANCOM va elabora noi prevederi legislative.

Administrarea și gestionarea spectrului de frecvențe

Autoritatea va continua procesul de acordare de licențe pentru spectrul radio. Astfel, planul de acțiuni prevede adoptarea deciziei privind organizarea procedurii de selecție pentru acordarea drepturilor de utilizare a spectrului radio disponibil în benzile de frecvențe de 700 MHz, 1500 MHz si 3400-3800 MHz pentru furnizarea de rețele publice și servicii de comunicații electronice de bandă largă și a altor acte normative necesare, în condițiile prevăzute de legislația primară revizuită.

Această acțiune, corelată cu revizuirea Deciziei Președintelui ANCOM nr. 551/2012 privind stabilirea tarifului de utilizare a spectrului, precum și cu revizuirea altor decizii din domeniul administrării spectrului radio, va permite desfășurarea propriu-zisă a procedurii de selecție pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvențelor.

Stabilirea măsurilor minime de securitate a rețelelor și serviciilor de comunicații

ANCOM și-a propus revizuirea și actualizarea cadrului legal secundar în domeniul securității rețelelor și serviciilor de comunicații electronice având în vedere modificările apărute la nivelul legislației primare, a evoluției tehnologice și a contextului național și european. Vor fi, astfel, aduse actualizări deciziei privind stabilirea măsurilor minime de securitate ce trebuie luate de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului şi raportarea incidentelor cu impact semnificativ asupra furnizării reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice.

Legea regimului infrastructurii nr. 159/2016

Procesul multianual de implementare a Legii Infrastructurii va continua și în 2022. Pentru acest an, Autoritatea are în plan organizarea unei secțiuni, pe pagina proprie de internet, privind standardele relevante pentru proiectarea, instalarea, operarea și mentenanța rețelelor publice de comunicații electronice și a infrastructurilor fizice asociate acestora.

Reglementări privind serviciile de comunicații electronice

Actualizarea regimului de autorizare generală privind furnizarea reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice, a deciziei privind colectarea datelor statistice și revizuirea pieței de gros corespunzătoare serviciilor de acces la puncte fixe de calitate superioară sunt printre principalele proiecte care vizează acest sector.

Reglementări privind serviciile poștale

În vederea asigurării unui cadru juridic conform realităților legislative din sfera serviciilor poştale şi, în acelaşi timp, adaptat tehnologiilor şi practicilor inovative către care converge piaţa în acest domeniu, ANCOM va actualiza regimul de autorizare generală privind furnizarea serviciilor poștale.

Tot în ceea ce privește piața serviciilor poștale, ANCOM va demara un studiu privind implementarea serviciilor de tip self-service pentru livrarea trimiterilor poștale, pentru a analiza cadrul legal și evoluțiile aferente trimiterilor poștale ce au ca obiect servicii cu livrare într-un punct ales de destinatar.

Procesul de consultare publică

Planul de acţiuni al ANCOM propus pentru anul 2022 poate fi consultat aici, persoanele interesate fiind invitate să formuleze şi să transmită observaţii şi propuneri până la data de 14.01.2022, pe adresa sediului central al ANCOM (Str. Delea Nouă nr.2, sector 3, Bucureşti), prin intermediul Registraturii online sau prin intermediul direcţiilor regionale ale Autorităţii. Observaţiile pot fi transmise şi prin fax la numărul +40 372 845 402 sau prin e-mail pe adresa consultare@ancom.ro.

Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) este instituția care promovează interesele utilizatorilor de servicii prin promovarea concurenței și inovației pe piețele comunicațiilor electronice și serviciilor poștale, administrarea pro-competitivă a resurselor limitate (spectru radio, resurse de numerotație și resurse tehnice asociate), încurajarea investițiilor eficiente în rețele și infrastructuri și promovarea conectivității ultrarapide. Pentru mai multe detalii despre activitatea ANCOM vizitati www.ancom.ro, www.portabilitate.ro si www.veritel.ro. Pentru a testa si monitoriza calitatea serviciului de internet, accesati www.netograf.ro. Pentru a consulta acoperirea cu servicii de voce mobilă a localităților, drumurilor naționale și județene din România, accesați www.aisemnal.ro.


Niciun comentariu despre subiectul „Planul de actiuni pentru 2022 al ANCOM, in consultare publica”:

Trimiteți un comentariu

☑ Comentariile conforme cu regulile comunității vor fi aprobate în maxim 10 ore.

Top 5 articole în ultimele 7 zile